^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Wyrok Try[bunału] Lubel[skiego] w sprawie Maryi X[siężn]y Lubomirskiey p[rzeciw]ko Janowi Hr[abiem]u Zamoyskiemu o summy na Dobrach Kozłówce hypotekowane"

Archiwum Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
dokumentacja aktowa MPK/A/6
- brak danych -
26.11-7.12.1841

1841 - 1841
polski
Szczegółowy opis procesu toczącego się 11, 14, 15 października 1841 r. przed Trybunałem Cywilnym I Instancji Guberni Lubelskiej między Marią z Granowskich 1° voto Chreptowiczową, 2° voto Zamoyską, 3° voto Lubomirską a Janem Zamoyskim.
- brak danych - - brak danych -
wiązane rękopis
dobry
- brak danych - 158
340x210 Tak
brak mikrofilmu
oprawa tekturowa
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.