Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Brzeskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1358 - 1890
Fürstenthum Brieg 1358 - 1890
Rep. 21, Rep. 22b tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo brzeskie powstało w 1311 roku. Jego założycielem był Bolesław III, syn Henryka V ks. Wrocławsko-legnickiego. W 1329 r. księstwo weszło w zależność lenną od Korony czeskiej. Od samego niemal początku losy księstwa przeplatały się z dziejami księstwa legnickiego. Wielokrotnie księstwa łączyły się i rozpadały. Ostatnie połączenie miało miejsce w 1663 r. Po śmierci ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma w 1675 r. jego księstwo rozpadło się na trzy odrębne księstwa: brzeskie, legnickie i wołowskie. W tym układzie występują one jako księstwa dziedziczne i jednostki podziału administracyjnego. W 1736 r. księstwo brzeskie obejmowało następujące okręgi i obwody: Brzeg, Oława, Strzelin, Niemcza, Kluczbork, Byczyna i Namysłów. Po zajęciu Śląska przez Prusy księstwo brzeskie przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. 1. Sprawy dóbr i dochodów zarządu księstwa /1604-1865/ Sprawy lenne, domeny i regalia książęce, sprawy górnicze, regulacja granic, organizacja urzędu burgrabiego, sprawy administracyjno- gospodarcze majątków książęcych, sprawy leśne, urbarz.
2. Stany księstwa /1625-1809/
Protokoły ze zjazdu sejmików krajowych, powinności poddanych i ich skargi.
3. Sprawy zarządzania księstwem /1743-1748/
Protokoły starostw księstwa.
4. Ustrój prawno -sądowniczy /1742-1835/
Przepisy, opłaty, kryminalia.
5. Sprawy policyjne /1763-1814/
Wizytacje, sprawy personalne.
6. Sprawy skarbowe /1721-1848/
Podatki, dochody z majątków w pow. strzelińskim.
7. Sprawy wojskowe /1510-1740/
Słuzba rycerska, przeglądy, werbunek, wojna trzydziestoletnia, fortyfikacje, zaopatrzenie, przemarsze.
8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1536-1890/
Wykaz i dane szacunkowe co do osób stanu szlacheckiego i chłopów, rejestr łanów, kataster, szkody, drożyzna, statystyka rolna,
sprawy cechowe, uprawa winnej latorośli, sprawa wikliny, sądownictwo, hodowla bydła, handel, przemysł.
9. Sprawy oświatowe i obyczajowe, kultura i sztuka /1543-1819/
Sprawy szkolne, stypendia, sztuka, cenzura obyczajowa, czary, drukarstwo.
10. Sprawy kościelne /XVw. - 1861/
Statystyka kościelna, sprawy kościoła ewangelickiego, konsystorz, obyczaje i zwyczaje kościelne, sprawy małżeństw, skargi,
odstępcy, zamykanie kościołów, ucisk religijny, wychowanie młodzieży, podatek wojenny, opłaty kościelne, kościół katolicki,
klasztory, fundacje dobroczynne.
11. Aneks /1358-1600/
Landbuch, rachunki.
otrzymano w ramach rewindykacji z NRD w 1980r. 1 księgę
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/1/0/1/1 Relatio in causa des Stifts zu Heinrichau gegen die Berg - Gewerkschaft zu Silberberg in puncto streitiger Holzung in Mannsgrunde 1754 0
82/1/0/1/2 Verkauf der Schlicke u. Schlacken bei den Arsenical - Hütten zu Reichenstein, Verwaltung der Arsenical - Bergbau - Kasse vol. I 1777-1799 0
82/1/0/1/3 Acta in Sachen des Briegschen Burg - Amtes c/a des Stift Amt daselbst in puncto der von den Stifts Unterthanen u. Amts Freien dem Burg Amtes zu leisten Dienste vol. III 1751-1765 0
82/1/0/1/4 Regulierung der Grenze zwischen den Aemtern Brieg u.Ohlau zwischen Döbern u. Steindorf längs der Baruther Flossbach 1771-1775 0
82/1/0/1/5 Relatio in Revisio der sämmtlichen Bauern des Burgamts Brieg gegen die ca 1800 ehem. Burgamts Officianten, Ober Amtmann Zimmermann u. Justitiarius Huebler 1800 0
82/1/0/1/6 Organisation der Burg u.Stifts - Amtes Brieg 1814 0
82/1/0/1/7 Revision der Wirtschaft des Amtes Kreutzburg wegen rückständiger Pachtgelder, Wiederverpachtung u. Uebergabe des Amtes, Inventare 1737-1755 0
82/1/0/1/8 Acta von Verkauf der Kreutzburgischen Amts - Mühlen 1744-1749 0
82/1/0/1/9 Amt Ohlau. Amtssachen 1742-1751 0
82/1/0/1/10 [Akta poszczególnych majątków należących do zarządu dóbr w Oławie, rejestry czynszowe] 1747-1748 0
82/1/0/1/11 [Zestawienia, rejestry, bilanse, szacunki zarządu dóbr w Oławie dot. podległych majątków] 1748-1755 0
82/1/0/1/12 Ertrag des Königl. Preuss. Amtes Ohlau 1765-1771 0
82/1/0/1/13 Inventarium des Amtes Ohlau 1743 0
82/1/0/1/14 Einige Nachrichten zur Ohlauischen Pachtanschlag 1747 0
82/1/0/1/15 Acta spec.von specieller Ausmittelung des Flächeninhalts der vom Domänenamt Ohlau veräusserten Grundstücke der Jeltscher Winkel u.Odersite genannt,u.die hiernach berechneten Contribution v. II 1814 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 32 33

Amount of archival material

486

486

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.