Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Depozyt miasta Nowogrodu Bobrzańskiego

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1547 - 1775
Dep. Stadt Naumburg a/B 1547 - 1775
Rep.132a tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Obecnie wieś w powiecie. zielonogórskim, nad Bobrem. Miasto w ciągu dziejów należało do książąt śląskich, saskich, królów czeskich i Brandenburgii. Prawa miejskie nadał miastu Henryk I Brodaty, który wzniósł tu ważny zamek kasztelański. Książę, na prośbę swej małżonki Jadwigi, osiedlił tu w 1217 r. kanoników regularnych, którzy w 1284 r. przenieśli się do Żagania. W 1602 r., w mieście wybudowano nowy zamek dla właścicieli miasta Promnitzów. Mieszkańcy trudnili się głównie sukiennictwem, garbarstwem i szewstwem, w XVII w. piwowarstwem, uprawą roli i rybołówstwem. Ok. 1860 r. wybudowano tu dużą wytwórnię niklu. W 1827 r. założono w mieście sanatorium. Połączenie kolejowe uzyskał Nowogród w latach 1904 – 05. Po 1945 r. Nowogród Bobrzański utracił prawa miejskie. Dokumenty /1547-1775/
Sprzedaż majątku, przywileje miejskie, sprawy celne, jarmarki, sprawy budowlane, sprawy kościelne.
Rewindykowano w całości w 1980 z NRD

Amount of archival material

8

8

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.