Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Depozyt miasta Oławy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1402 - 1616
Dep. Stadt Ohlau 1402 - 1616
Rep.132a częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes repertorium niemieckie
Miasto położone w dorzeczu Odry i Oławy. Przed 1234 r. ks. Henryk I Brodaty nadał Oławie prawa miejskie. Był to ośrodek rzemieślniczy, od 1282 r. działał w mieście cech tkaczy. W 1310 r. Oława otrzymała prawo składu i prawo przymusu drogowego. W tym czasie istniało w mieście kilkanaście kramów z suknem. W 1362 r. miasto wykupiło dziedziczne wójtostwo. Od XVI w. staje się ośrodkiem produkcji papieru, a także ośrodkiem piwowarskim i złotniczym. Istniała tu mennica książęca. Na przełomie XVII i XVIII w. powstały w Oławie manufaktury sukiennicza i tabaczana. Książęta brzescy, w rękach których była Oława od XIV w., mieli tu swą drugą siedzibę. Dla nich w poł. XVI w. wybudowano renesansowy zamek. Po wymarciu w 1675 r. linii książęcej miasto przeszło pod administrację cesarską. W 1691 r. Oławę otrzymał królewicz Jakub Sobieski, jako zastaw za posag swej żony Jadwigi Elżbiety. Rządził Oławą do 1737 r. Od 1842 Oława ma najstarszą na Śląsku linię kolejową (do Wrocławia). Dokumenty /1402-1616/
Potwierdzenia transakcji kupna-sprzedaży, utrzymanie ołtarzy w kościele parafialnym, potwierdzenia wcześniejszych dokumentów, nadania, dokumenty ławnicze i rady miejskiej, sprzedaż młynów, zatwierdzenie przywilejów miejskich.
rewindykowano 22.V.1980r. z NRD partię 88 dokumentów z lat 1402-1616

Amount of archival material

123

123

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.