Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Depozyt miasta Rudnej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1561 - 1740
Dep. Rauden 1561 - 1740
Rep.132a częściowo
administracja specjalna - przemysł i handel niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Dawniej miasto, obecnie wieś w pow. lubińskim. Miasto zostało lokowane około 1300 r. Spełniało rolę ośrodka administracyjnego i gospodarczego. W XIV w. wzniesiono w mieście zamek, a w XVI w. otoczono murami obronnymi. W 1871 r. miasto otrzymało połączenie kolejowe z Legnicą i Głogowem, a w 1874 ze Ścinawą. Dokumenty /1561-1740/
Dokumenty cechu farbiarzy (statuty i przepisy cechowe), listy prawego urodzenia i nauki rzemiosła, sprawy własnościowe i sporne.
Rewindykowano w całości w 1980 z NRD

Amount of archival material

67

67

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.