Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Depozyt miasta Otynia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1528 - 1852
Dep. Wartenberg 1528 - 1852
Rep.132a częściowo
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Wieś w pow. nowosolskim nad rzeczką Ochlą, po raz pierwszy wzmiankowana w 1313 r., natomiast miejscowy kościół parafialny wzniesiono w 1332 r. Nad Ochlą wzniesiono murowany, obronny zamek. W mieście trudniono się sukiennictwem, winiarstwem i rolnictwem. W XVI – XVIII w. Otyń był znany z jarmarków bydłem i wełną. Wtedy powstały w mieście pierwsze manufaktury sukiennicze i przędzalnie wełny. W XIX w. uruchomiono odkrywkową kopalnię rudy żelaznej. W mieście istniał ograniczony samorząd, władzę sprawował wójt z 3 ławnikami, wybieranymi przez magistrat. Otyń należał do książąt głogowskich, od 1488 r. do Korony Czeskiej, od 1742 do państwa pruskiego. Właścicielami miasta byli Zabelitzowie, potem Rechenbergowie, Spintzensteinowie, a do 1776 r. jezuici. Po kasacie zakonu miasta stało się własnością państwa, a król Fryderyk Wilhelm II sprzedał je księciu kurlandzkiemu Piotrowi Bironowi. Po II wojnie światowej, na skutek poniesionych zniszczeń (spłonął klasztor jezuicki z kościołem), miasto utraciło prawa miejskie. Dokumenty /1528-1852/
Herb miasta Otynia, przywilej targowy, przywileje i przepisy cechowe, listy prawego urodzenia i nauki rzemiosła.
Rewindykowano w całości w 1980 z NRD

Amount of archival material

35

35

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.