Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Ziębickie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1468 - 1882
Fürstenthum Münsterberg 1480 - 1882
Rep.30 /akta / i Rep.4c /dokumenty/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pierwszym księciem ziębickim był Bolko II, wnuk księcia legnickiego Bolesława II Rogatki. W 1336 r. złożył on - po długim oporze - hołd lenny Janowi Luksemburskiemu, otrzymując równocześnie w dożywocie ziemię kłodzką. Po tragicznej śmierci ostatniego Piasta ziębickiego Jana w 1428 r. księstwo przeszło na własność Korony Czeskiej.
Podczas regencji Jana z Podiebradów w 1443 r. księstwo przekazano księciu Wilhelmowi z Opawy, a później jego bratu Ernestowi. Po ich śmierci król Czech Jerzy z Podiebrodów nadał księstwo swoim synom. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Podiebradowicza w 1548 r. Ziębice przeszły w ręce Piastów Legnickich. Wkrótce Ferdynand Habsburg przekazał je Izabeli, królowej węgierskiej, na tymczasową rezydencję. Po jego powrocie do Siedmiogrodu, Ziębicami władały różne osoby. Jako jednostka administracyjna Śląska księstwo ziębickie obejmowało w 1736r. Okręgi: Ziębickie i Ząbkowice Śląskie. Po zajęciach Śląska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej.
I. Dokumenty /1480-1492/
II. Akta
1. Książe i jego stosunek do podległych mu księstw /1492-1808/
Korespondencja i listy poszczególnych książąt, sprawy zastawu i podziału księstwa, hołdy, sprawy finansowe, graniczne,
górnictwo, mennictwo, poczta, cła, domeny, zadłużenia, urbarze, sprawy lenne, sprawy łaski, zamek w Ziębicach.
2. Stany /1569-1742/
Przywileje stanowe, sejmiki księstwa, memoriały, sprawy sporne, sprawy żydowskie.
3. Zarządzanie księstwem /1560-1822/
Urząd starosty, urzędnicy, księgi protokołów, hipoteczne, sygnaturalne, inwentarze majątków i ich oszacowania, archiwum.
4. Ustrój prawno - sądowniczy /1570-1753/
Prawo krajowe, protokoły, sąd dworski, varia cywilne i karne.
5. Policja /1549-1740/
Sprawy aptek, choroby dziecięce, zatargi, ceny rynkowe, cenzura.
6. Skarbowość /1556-1740/
Sprawy podatkowe i rachunkowe.
7. Wojskowość /1565-1743/
Służba rycerska, bractwa kurkowe, wojna trzydziestoletnia.
8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1566-1727/
Spisy wsi i majątków, spisy członków stanów księstwa, rejestry łanów, urbarze.
9. Aneks /1468-XIXw./
Księga ławnicza Henrykowa, akta dotyczące majątków.
Rewindykowno w 1980 r. z NRD; akta - 278 j.a. = 8,0m.b. ; dokumenty - 2 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/11/0/1/1 [Wyciągi z dokumentów dotyczących spraw lennych] 1495 0
82/11/0/1/2 Briefe in Czechische Sprache im herzogl. Ansitz zu Zerbst. Herzog Heinrich v. Münsterberg u.s. Tochter Margareth v. Anhalt u. ... Herzog Heinr. Söhne 1882 0
82/11/0/1/3 Acta betr. Die verheiterung der Prinzessin margarethe mit Ernst Fürst von Anhalt 1495 0
82/11/0/1/4 [List odpustowy dla małżonki księcia Albrechta- Salome i ich córki Urszuli] 1510 0
82/11/0/1/5 43 Briefe Herzog Karls I. v.Münsterberg- Oels an seine Schwester Margarethe v.Anhalt. Zerbster Archiv 1503-1530 0
82/11/0/1/6 Vertrag Herzog Karl I.mit Salome Gemahlin der Jan Kurzbach 1512 0
82/11/0/1/7 [Listy odpustowe dla księżnej Anny żagańskiej, żony Karola I.] 1515-1516 0
82/11/0/1/8 [List króla Węgier i Czech Ludwika do namiestnika Czech księcia Karola I dotyczący wypłaty poborów dla królewskiego kuchmistrza Mikołaja Hyrsle] 1523 0
82/11/0/1/9 /Oszacowanie długów Jakubowi Fuggerowi i spółce, jakie winien książe Karol I/ 1534 0
82/11/0/1/10 Schuldrechn. Karls I von Münsterberg 1529-1532 0
82/11/0/1/11 Erbschaft u. Landesordnung Herzog Karls I 1535 0
82/11/0/1/12 Briefe an den Herzog Karl I von Münsterberg, zumeist böhmische Angelegenheiten betr. 1524-1531 0
82/11/0/1/13 Ober rechtliche Bescheide und Vergleich zwischen Frauen Ursula gebohrene Fürstin zu Münsterberg, Herrn Heinrichs v. Rischenberg u. Schwichau Gemahls Erben, an einem, u.denen Hertzogen zu Münster.- Ölss, Gebrüdern, andern Theils, die Väterliche, Mütterl.un 1544-1549 0
82/11/0/1/14 [Zbiór akt dotyczących zastawów i wyderkaufów księstwa Ziębic i okręgu Ząbkowic] 1550-1560 0
82/11/0/1/15 ]Akta dotyczące pretensji księcia Brzegu Jerzego II do księstwa ziębickiego] 1547-1570 0
1 2 3 4 ... 7 8 9 10 11 ... 16 17 18 19

Amount of archival material

280

280

0

8.00

8.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.