Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Hrabstwo Kłodzkie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1305 - 1943
Grafschaft Glatz 1305 - 1854
1799 - 1943
Rep.4a /dokumenty/ i Rep.23 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wzmianki historyczne z końca X wieku stwierdzają przynależność ziemi kłodzkiej do dzierżawy rodu Sławników, wraz z którymi weszła w skład czeskiego państwa Przemyślów. Około 1068 r. wchodziła już jednak w skład państwa polskiego, ale w 1096 r. Brzetysław czeski przyłączył ją znowu do Czech. Do Piastów ziemia kłodzka powróciła dopiero za czasów Henryka IV Prawego, ale w 1290 r. na mocy jego testamentu przejął ją Wacław II czeski. Po złożeniu przez Henryka VI ks. Wrocławskiego hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu, Kłodzko zostało lennem dożywotnim Henryka. Po jego śmierci (1335 r.) ziemię kłodzką otrzymał w dożywocie Bolko ziębicki. Akt inkorporacji Śląska z 1348 r. wydany przez Karola IV obejmował także ziemię kłodzką, uważaną odtąd za integralną część Śląska. Król Czech Jan z Podiebradów nadał ją swoim synom, co potwierdził w 1467 r. cesarz Fryderyk II przyznając Kłodzku tytuł hrabiowski. W 1500 r. Kłodzko wraz z tytułem kupił Ulrich von Hardegg, od którego odkupił je w 1537 r. cesarz Ferdynand I i nadał panom na Bierutowie. W 1549 r. hrabstwo przejął ks. Ernest bawarski. Po jego śmierci hrabstwo wróciło do Korony Czeskiej i w dalszym ciągu było przedmiotem kupna i nadań. W 1742 r. Kłodzko zdobyły wojska pruskie. Dokumenty /1479-1798/
Ordynacja krajowa, przywileje stanu rycerskiego, nominacje, sprawy policyjne i wojskowe, sprawy majątkowe, dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w układzie alfabetycznym.
I. Dokumenty dot. Hrabstwa lub jego części
1. Zarządzanie hrabstwem /1479-1696/
2. Regalia minora /1626/
3. Domeny /1483/
II. Stany /1618-1621/
III. Zarządzanie hrabstwem /1626-1715/
IV. Policja /1591-1596/
V. Militaria /1622/
VI. Poszczególne majątki /1345-1798/
Akta
1. Władanie hrabstwem, granice hrabstwa, sprawy lenne i dochodów panującego /1350-1854/
Władanie hrabstwem, hołdy, sprawy finansowe, dochodzenia i kary uczestników rebelii przeciw cesarzowi (1622-1634),
wykopywanie skarbów i monet, stosunek do Śląska, Czech, Moraw i Polski. Spory graniczne, górnictwo, sprawy monetarne,
poczta, handel solą i tytoniem, wyrób prochu, sprawy leśne, cła, piwowarstwo, domeny, sprawy lenne, akty łaski, budynki
publiczne.
2. Stany /1568-1741/
Rycerstwo (przywileje, sprawy majątkowe), urzędnicy miasta, wolni chłopi, poddani (przywileje, zwolnienia z poddaństwa,
zbiegostwo, skargi, pańszczyzna), Żydzi.
3. Sprawy zarządzania hrabstwem /1520-1818/
Powoływanie starosty hrabstwa, urzędnicy, kancelaria, registratura, archiwum, rozporządzenia, reskrypty, patenty cesarskie,
korespondencja, księgi protokołów, sprawozdania, reskrypty cesarskie, opiekuństwo, sprawy gruntowe i hipoteczne.
4. Sądownictwo /1543-1779/
Ustrój prawno - sądowniczy: reskrypty cesarskie i zarządzenia własne dotyczące postępowania sądowego w sprawach cywilnych i
karnych, sąd mański, ordynacja sądowa, opłaty sądowe, apelacje, obsady personalne sądów, sprawy apelacyjne, więziennictwo,
sprawy kryminalne, morderstwa, otrucia, rabunki, poligamia, samobójstwa, varia cywilne.
5. Policja /1560-1745/
Żebractwo i włóczęgostwo, zakłócenie porządku i spokoju, policja przeciwpożarowa, drogowa, sanitarna, rzemieślnicza, targowa,
łowiecka, obyczajowa, sprawy cenzury, kontrola ruchu ludności.
6. Finanse /1575-1741/
Urzędnicy podatkowi, kontrybucje, podatki, obligacje i pożyczki,sprawy rachunkowe, dochody, wydatki księstwa, katastry,
akcyza, urząd rentowy.
7. Militaria /1600-1741/
Wojna 30-letnia, kontyngenty, szpitale wojskowe, przemarsze wojsk szwedzkich i brandenburskich, jeńcy, fortyfikacje,twierdza
Kłodzka (budowa), zbrojownia.
8. Gospodarka i statystyka gospodarcza /1602-1850/
Dane statystyczne o hrabstwie, sprawy majątkowe, urbarze wsi, inwentarze, handel, przemysł, rzemiosło, pomiary.
9. Oświata, nauka, sztuka /1599-1824/
Szkolnictwo, biblioteki, księgi, alchemia, artyści, malarze, muzyka, poezja, teatr.
10. Sprawy kościelne i sprawy dobroczynnych fundacji /1305-1847/
Jurysdykcja kościelna, obsadzanie stanowisk (dekanaty) kościelnych, misje, fundacje, wizytacje kościelne, sprawy kasowe,
praktyki religijne, dyspensy małżeńskie, kontrole rachunkowości, klasztor Minorytów v Kłodzku, joannici w Kłodzku.
Aneks /1571-1894/
Urbarze, kurendy, tabele, księgi dochodów, miasto Duszniki, rzemiosło.
akta - 743 j.a. = 13,83 m.b.; dokumenty - 124 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/13/0/1/1 Instruction des Herzogs Friedrich von Liegnitz und Brieg, die Iurisdiction um die Grafschaft Glatz betreffend 1524 0
82/13/0/1/2 Wahl des Pfalzgrafen bei Rhein, Kurfürsten und Herzogs in Beiern Friedrich,zu Königs von Böhmen,Markgrafen in Mähren etc. von den Ständen der Graf.Glatz,dessen Huldigung und Krönung Bestätigung der… 1618-1622 0
82/13/0/1/3 Die Tradition der Grafschaft von Kaiser Ferdinand II an den Erzherzog Karl 1622-1623 0
82/13/0/1/4 Verhandlungen der Imissions Kommission zu ablegung der Huldigung der Grafschaft an den Kaiser 1623-1625 0
82/13/0/1/5 Kaiser Ferdinand III Bekanntmachung,das er, nach dem Heimfall der Grafschaft nach dem Tode seines Königs Ferdinand IV,an ihn,selbigen seiner Gemahlin Eleonora it Ausnahme der Kontributionne und… 1654 0
82/13/0/1/6 Kaiser Karl VI Vollacht an die Landes aus Hauptmannschaft der Grafschaft nach dem Tode seines Bruders bis zu seiner Rückkehr die Befehle seiner Mutter der verwittweten Kaiserin vollziehen zu lassen 1712 0
82/13/0/1/7 Vertrag zwischen dem Gebrüder Hans und Ulrich von Hardegg 1524 0
82/13/0/1/8 Schreiben des Pfalzgrafen Herzog Ernest Grafen von Glatz an Herzog Georg 1556-1560 0
82/13/0/1/9 Die Bestellung des Fiscalats, Instructionen und Amtsführung der Fiscale, die Amtsacten 1606-1733 0
82/13/0/1/10 Protocollum fisci 1637 0
82/13/0/1/11 Fiscalisches Atmtsprotocoll 1651 0
82/13/0/1/12 Des Schlesisches Ob.. - Amts Rat Dr. M. von Knobelsdorf Glatzischer Fiscalats Mängel 1639-1640 0
82/13/0/1/13 Acta miscellanea enthaltend fiscalia (Strafgefälle, bestrafung…) 1617-1741 0
82/13/0/1/14 Ein Volumen, enthaltend Kommissions und konfikations Sachen 1626 0
82/13/0/1/15 Verhandlungen der Executions - und Konfiscations Kommission zu Untersuchung und Bestrafung der Teilnahme der Bewohner der Grafschaft Glatz an die Rebellion gegen den Kaiser und die Bekehrung der… 1621-1627 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

867

867

0

13.83

13.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.