Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kilianowie, gm. Kąty Wrocławskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1875 - 1934
Standesamt Landau 1875 - 1899
1900 - 1912
1923 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego zostały utworzone w Prusach na podstawie ustawy z 9.03.1874 r. i rozpoczęły działalność 16.03.1874 r. Przejęły funkcje od urzędów parafialnych katolickich i ewangelickich. W miejscu dotychczasowych kościelnych ksiąg metrykalnych wprowadzono rejestry urodzen, ślubów i zgonów. W co niektórych USC zachowały się skorowidze alfabetyczne do ksiąg.
Teren, który obejmował swym zasięgiem urząd stanu cywilnego (Standesamt) nosił nazwę: Obwód Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk). Tworzenie obwodów urzędów oraz ich obsadzanie urzędnikami , należało do kompetencji wyższych władz administracyjnych . Z zasady każda gmina tworzyła obwód urzędu stanu cywilnego, a burmistrz, wójt lub ich zastępcy wykonywali obowiązki urzędników stanu cywilnego. Władze gminne mogły zaproponować na te stanowiska osobnych urzędników. Nadzór nad działalnością USC należał do władzy administracyjnej, o ile przepisy krajowe nie stanowiły inaczej.
1. Księgi Urodzeń.

2. Księgi Małżeństw. /1875, 1878, 1879, 1886- 1893, 1895- 1906, 1908, 1912, 1926-1934/

3. Księgi Zgonów. /1896- 1899, 1901, 1902, 1903, 1905-1906, 1923-1934/
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/1390/0/2/1 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1875 1875 0
82/1390/0/2/2 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1877 1877 0
82/1390/0/2/3 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1878 1878 0
82/1390/0/2/4 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1879 1879 0
82/1390/0/2/5 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1886 1886 0
82/1390/0/2/6 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1887 1887 0
82/1390/0/2/7 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1888 1888 0
82/1390/0/2/8 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1889 1889 0
82/1390/0/2/9 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1890 1890 0
82/1390/0/2/10 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1891 1891 0
82/1390/0/2/11 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1892 1892 0
82/1390/0/2/12 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1893 1893 0
82/1390/0/2/13 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1895 1895 0
82/1390/0/2/14 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1896 1896 0
82/1390/0/2/15 Księga małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Kilianowie (Stadesamt Landau) 1897 1897 0
1 2 3 4

Amount of archival material

51

0

0

0.50

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.