Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Obwodowy Rejencji Legnickiej

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1898 - 1933
Bezirks-Ausschuss zu Liegnitz 1898 - 1933
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inne pomoce Yes niemiecki inwentarz w formie spisu zdawczo - odbiorczego
Wydziały Obwodowe w Prusach powołane zostały jako organa doradcze prezydenta rejencji w administracji samorządowej na obszarze rejencji na podstawie ustawy pruskiej z lat 30.VII.1883r. Powstały z połączenia dawnej rady obwodowej (Bezirksrat) i sądu administracyjnego w jeden organ kolegialny. Skład ich tworzyli : a) prezydent rejencji jako przewodniczący, mianowany przez rząd pruski, b) dwaj członkowie mianowani przez rząd, z których jeden był zastępcą prezydenta z tytułem dyrektora sądu administracyjnego i c) czterej członkowie wybierani przez wydział prowincjonalny spośród stałych mieszkańców okręgu rejencyjnego. Wydział obwodowy spełniał wobec prezydenta funkcję doradczą w zakresie spraw dotyczących samorządu terytorialnego oraz działał jako sąd II instancji przy rozstrzyganiu sporów administracyjno-prawnych. Akta cechowe poszczególnych miejscowości ułożone alfabetycznie: nadzór nad cechami, zatwierdzenie statutów i uchwał walnych zgromadzeń, zezwolenia na utworzenie cechu, egzemplarze statutów z późniejszymi poprawkami, odpisy uchwał, korespondencja.
/1898-1933/ 1-383
- brak danych -

Amount of archival material

383

383

0

4.00

4.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.