Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Brzesko-Legnicko-Wołowskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1290 - 1820
Fürstenthums Brieg-Liegnitz-Wohlau 1290 - 1820
Rep 3 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes niemieckie repertorium
spis roboczy No 1 j.a.
Księstwo Brzeskie istniało od 1311 do 1740 r. Założycielem był Bolesław III Rozrzutny. Od 1329 r. księstwo zależne było od Korony Czeskiej. Od samego początku losy księstwa związane były z legnicką linią Piastów śląskich. Księstwo Legnickie powstało w 1248 r. i zostało wydzielone najstarszemu synowi Henryka II Pobożnego, księciu Bolesławowi II Rogatce. Od 1329 r. zostało zhołdowane Koronie Czeskiej. Podobnie, jak Księstwo Brzeskie, związane było z jedną linią Piastów śląskich, synów i potomków Bolesława II.
Po śmierci Jerzego Wilhelma, ostatniego z przedstawicieli tej linii, w 1675 r. księstwo legnickie rozpadło się na trzy części, wtedy też powstało Księstwo Wołowskie. W tej postaci te organizmy przetrwały do 1740 r., kiedy to po zwycięstwie Fryderyka II Wielkiego, króla Prus, Śląsk znalazł się w granicach państwa pruskiego.
1. Dokumenty księstw brzeskiego, legnickiego i wołowskiego /1338-1830/
Książęta i ich rodziny, stosunek książąt do Korony Czeskiej, sprawy finansowe, stosunki graniczne z Królestwem Polskim, regalia,
domeny, sprawy lenne, stany księstwa, ustrój administracyjno-sądowy, militaria.
2. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie brzeskim /1318-1820/
Przywileje, orzeczenia w sporach, kupno-sprzedaż, nadania i potwierdzenia posiadania dóbr, sprawy spadkowe.
3. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie legnickim /1320-1795/
Zawartość j.w.
4. Dokumenty dotyczące poszczególnych miejscowości w księstwie wołowskim /1290-1778/
Zawartość j.w.
W dniu 22.V.1980r. Rewindykowano z NRD 1141 dokumentów

Amount of archival material

1192

1191

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.