Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Głogowskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1386 - 1870
Fürstenthum Glogau 1386 - 1870
Rep.4b /dokumenty/ i Rep.24, Rep.25 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1162 r., w wyniku podziału Śląska między synów Władysława Wygnańca, Głogów stał się stolicą osobnego księstwa. Po śmierci Konrada w 1202 r. jego ziemie włączono do monarchii Henryka Brodatego. W latach 1249-1251 powstało księstwo głogowskie (Konrad I), które po kilkakrotnych podziałach ukształtowało się jako lenno Korony Czeskiej (1344r.) w tym organizm administracyjno-polityczny. Dzięki stosunkom dynastycznym w Głogowie rządy sprawowali kolejno polscy królewicze: Jan Olbracht i Zygmunt Stary. Po utworzeniu na Śląsku cesarskiego Wyższego Urzędu księstwo utraciło dawną samodzielność i znaczenie polityczne. Jako jednostka Głogów, Kożuchów, Góra, Szprotawa, Zielona Góra, Świebodzin, Bytom Odrzański, Karolat. Po zajęciu Ślaska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. I. Dokumenty
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1397-1518/
Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, sprawy finansowe i graniczne księstwa, stosunek do sąsiadów.
2. Stany /1493-1523/
Spory i ich roztrzyganie, przywileje.
3. Zarządzanie księstwem /1495-1686/
Wybór starosty księstwa.
4. Ustrój prawno-sądowniczy /1413-1476/
Potwierdzenie kupna-sprzedaży majątków.
5. Skarbowość /1523/
Sprawa uiszczenia należności do kasy królewskiej.
6. Księstwo głogowskie /1386-1795/
Układ dokumentów wg poszczególnych miejscowości, a w ich obrębie chronologicznie.
II. Akta
1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1870/
Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdu, reskrypty cesarskie, przywileje, fiskalia, sprawy graniczne (m.inn. z Polską), skargi,
mennica i moneta, sprawy pocztowe, handel solny, regalia rolne, sprawy celne, piwowarstwo, wyszynk piwa, dopływ pieniędzy,
gwałty wojska, domeny i urzędy domenowe, lenna, sprawy łaski.
2. Stany /1501-1808/
Sejmiki krajowe i powiatowe, spory między miastami i właścicielami majątków, podatki, przywileje stanowe, patenty i zarządzenia,
urzędnicy, miasta, zadłużenia, poddani, Żydzi i Cyganie.
3. Zarządzanie księstwem /1546-1749/
Urzędnicy, sprawy starostów księstwa, zarządzenia, reskrypty, sprawozdania starosty księstwa i protokoły, sprawy lenne,
depozyty, kancelaria księstwa, supliki.
4. Ustrój prawno-sądowniczy /1550-1789/
Sprawy organizacyjne, zarządzenia cesarskie i Wyższego Urzędu, procedura sądowa, sprawy opiekuńcze, hipoteka sądowa, sąd
dworski, czudy, sad mański, sprawy cywilne,sprawy sporne.
5. Policja /1531-1747/
Statuty, sprawy leśne i łowieckie, policja sanitarna, lichwiarstwo, cenzura.
6. Skarbowość /1511-1740/
Sprawy podatkowe, akcyza, kontrybucje, sprawy rachunkowe i kasowe, pożyczki, zadłużenia księstwa.
7. Wojskowość /1550-1798/
Wojna trzydziestoletnia, powierzanie funkcji wojskowych, patenty, rekruci, musztra wojskowa, szkolenie, uzbrojenie, garnizon
wojskowy w Głogowie, straże obywatelskie, sprawy personalne żołnierzy.
8. Kultura rolna i statystyka życia gospodarczego /1512-1840/
Matrykuły Głogowa i księstwa, wykazy majatków i wsi, oszacowanoa, spisy dóbr lennych, rolnictwo, rzemiosło, apteki i uzdrowiska,
przemysł, rybołówstwo, handel, cło, budownictwo wodne i żegluga,drogi.
9. Sprawy obyczajowe i oświatowe /1587-1744/
Zawiadomienie o otwarciu akademii inżynieryjnej w Wiedniu, drukarstwo, fundacja dla studiującej młodzieży, procesy czarownic,
znaleziska monet.
10. Sprawy kościelne i fundacje dobroczynne /1528-1811/
Statystyka, spisy majątków kościelnych, kościół ewangelicki i katolicki i ich wzajemne stosunki, sprawy związków małżeńskich,
fundacje, jałmużny, kolekty, kolegiata w Głogowie, jezuici, podatki.
11. Aneks /1631-1715/
akta -659 j.a. = 12,50 mb.; dokumenty 178 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/3/0/1/1 Verfügungen des Comität das Kaisers zum Regenburger Reichstage 1613 0
82/3/0/1/2 Schreiben der Herzöge Heinrich IX und X 1400-1459 0
82/3/0/1/3 Erbhuldingung 1634-1639 0
82/3/0/1/4 Correspondenzen der Herzög. Anna und Katherina Töchter Heinrichs IX 1485-1488 0
82/3/0/1/5 Sprawy koronacji w Pradze oraz zarządzenia dotyczące dostawy bydła z Polski na tę uroczystość 1723 0
82/3/0/1/6 Kaiserl. Rescripte an den Amtsverweiser fürstliche Geburtes und Todesfälle anzeigend 1662-1667 0
82/3/0/1/7 Durchzug u. Begleitung der Gemahlin des Fürsten von siebenbürgen, Bethlen Gabor Schwester des Kurfürsten v. Brandenburg T. I 1626,1718,1733 0
82/3/0/1/8 Durchzug u. Begleitung des Königs von Polen 1737-1740 0
82/3/0/1/9 Correspondenz v. Joach. Maltzan mit Herzog Friedrich des Fürstenthum Glogau betr. 1536 0
82/3/0/1/10 Korespondencja między Ferdynandem, cesarzem Niemiec, a ks. Kryderykiem brzesko-legnickim 1540 0
82/3/0/1/11 Schreiben v. Wilhelm Kurzbach an Georg II betr. die beabsichtigte Abtrennung des F. Glogau von Schlesien 1562 0
82/3/0/1/12 Uberlassung des Fürestenthume an den Erzherzog Leopold Wilhelm 1649-1651 0
82/3/0/1/13 Tradirung des Schwiebuser Kreises an den Kurfürsten v. Brandenburg und dessen Retration 1686-1703 0
82/3/0/1/14 Huldigung in dem Fürstenthum Glogau 1612 0
82/3/0/1/15 Kaiserliche Rescripte an die Glogau Hauptmannschaft K. Ferdinand I T. I 1543-1566 0
1 2 3 4 ... 20 21 22 23 24 ... 41 42 43 44

Amount of archival material

837

837

0

12.50

12.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.