Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Karniowskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1506 - 1868
Fürstenthum Jägerndorf 1506 - 1868
Rep.26 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obszar Jesionika Niskiego w dorzeczu górnej Odry i jej dopływu Ostrawicy czyli obszar późniejszego księstwa karniawsko-opawskiego, to dawna ziemia śląskiego plemienia Gołęszyców. Około 1038 r. Brzetysław czeski po zajęciu Moraw przesunąłich granicę w głąb Śląska, na ziemie Gołęszyców. Pozostały one przy Czechach także po odzyskaniu Śląska przez Kazimierza Odnowiciela. Przez trzy wieki pozostała Opawszczyzna w najściślejszych związkach politycznych z Morawami. Dopiero w początkach XIV wieku zaczął się ich związek rozluźniać, a także wystąpiły tendencje do ponownego zjednoczenia ziemi opawskiej z macierzystym Śląskiem. Z dziejami Opawszczyzny, a później i ziemi raciborskiej, związana była historia Karniowa, bowiem ziemia karniawska stanowiła część księstwa opawsko-raciborskiego. Dopiero w 1437 r. uzyskała ona rangę samodzielnego księstwa, a w 1523 r. przeszła drogą kupna do margrabiów brandenburskich. W wyniku wojny austriacko-pruskiej w 1740/41 r. większość księstwa karniawskiego pozostała przy Austrii. Prusy otrzymały tylko niewielką część, którą włączono administracyjnie do powiatu głubczyckiego. 1. Prawa zwierzchnie i dochody panującego /1506-1740/
Sprawy rodzinne, wybory, sprawy hołdownicze, przywileje, testamenty, fiskalia, sprawy graniczne, poczta, górnictwo, cła, domeny.
2. Stany /1561-1737/
Zzjazdy stanowe, Żydzi, sprawy pieniężne.
3. Zarządzanie księstwem /1548-1663/
Sprawy administracyjne, kancelaria, księgi urzędowe, urzędnicy.
4. Ustrój prawno-sądowniczy /1516-1657/
Prawo krajowe, sprawy sporne, przestępczość.
5. Policja /1637-1736/
Korespondencja w sprawach policyjnych, ordynacja apteczna.
6. Skarbowość /1544-1755/
Podatki, kontrybucje, pożyczki, akcyza, długi.
7. Wojskowość /1602-1740/
Przeglądy, zaopatrzenie wojsk, ekscesy, przemarzse.
8. Materiały statystyczno-sprawozdawcze /1690-1868/
Wykazy wsi i folwarków księstwa karniawskiego i bytomskiego, klęski żywiołowe.
9. Sprawy kościołów i fundacji /1562-1805/
Sprawy kościoła ewangelickiego, oświata, klasztory, fundacje, misje, sprawy finansowe, wizytacje..
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/4/0/1/1 König Wladislai Begnadung über Jägerndorf, Leobschüz, Lasslau, Freudenthal auf Herr Georgen von Schellenberg lautent 1506 0
82/4/0/1/2 Georg v. Schellenberg u. seine Brüder Jahn u. Hieronymus verkaufen Schloss Lobenstein mit der Stadt Jäg. U. der Stadt Leobschütz auch mit dem Städtlein Bentsch mit den Dörfern..., mit dem Oberrechte auf Banerwitz u. dem Anfall auf der andern Hälfte u. den 1524 0
82/4/0/1/3 Bericht was massen das fürstl. Beilager zu Jägendorf sammt den Aufzügen Ringel Quintain u. Carasell Rennen auch Feuerwerk von 14- 19 Juni 1610 abgelaufen 1610 0
82/4/0/1/4 Acta betr.die vom Kaiser verlangte Erklärung des Markgrafen Johann Georg zu Brandenburg ob er das Fürstentum Jägerndorf, welches sich nach dem Tode des Markgrafen Georg Friedrich ihm /d.Kaiser/ u. der KronnBöhmen erledigt, für Lehn oder für Erb oder Ein 1524-1614 0
82/4/0/1/5 Acta betr.die vom Kaiser Rudolf II.nach dem Tode des Markgrafen Georg Fredrich v. Brandenburg befohlene Übernahme des Heimgefallenen Fürstent. Jägerndorf ohne Berücksichtigung der etwaigen Einwendungen des Kurfürsten Joachim Friedrich v. Brandenburg 1603-1615 0
82/4/0/1/6 [List margrabiego brandenburskiego Jana Jerzego z życzeniami noworocznymi dla księcia legnicko- brzeskiego Jerzego II] 1584-1617 0
82/4/0/1/7 Acta betr.den Anfall des Fürstentums an den Kaiser u.die Nichtanerkennung des Markgrafen als Landstand in Schlesien 1630 0
82/4/0/1/8 Schreiben der Markgrafen v. Brandenburg an den Kaiser wegen Restituirung des F.Jägerndorf. Schreiben des Georg Rittershausen...in derselben Angelegenheit 1644 0
82/4/0/1/9 Abschriften von Privilegien u. Privilegienbestätigungen Markgraf Georgs v. Brandenburg in Bezug auf Jägerndorf 1523-1578 0
82/4/0/1/10 Acta betr.die Besteuerung der Jägerndorfschen Kammergüter und die Brandenburgische Succession 1576-1610 0
82/4/0/1/11 Extrakt aus dem Testamente vom Jahre 1543 des Markgrafen Georg zu Brandenburg 1543 0
82/4/0/1/12 Verhandlungen mit dem Kaiser den Besitz des F.Jägerndorf betr./1592 u. 1607- 1608/ 1592-1608 0
82/4/0/1/13 Schr.d.Markgr. Joh.Georg an die Schlesischen Stände betr.die von Kais.Rudolf u. Matth.auf seine erhobenen Ansprüche 1612-1619 0
82/4/0/1/14 Schriftstück die Huldigung an Georg Friedr.betr. 1565 0
82/4/0/1/15 Schriftstück betr.Georg Friedrichs Reise nach Polen um eine Belehnung über Preussen zu empfangen 1578 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

102

102

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.