Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Legnickie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1329 - 1818
Fürstenthum Liegnitz 1329 - 1818
Rep.28 tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo legnickie powstało w 1248 r. Jego założycielem był Bolesław Rogatka, syn Henryka II Pobożnego. Po okresie walk wewnętrznych księstwo zostało zhołdowane w 1329 r. wobec Korony Czeskiej i ukształtowało się w trwały organizm administracyjno-polityczny. Z chwilą utworzenia na Śląsku cesarskiego Wyższego Urzędu, księstwo utraciło swą samodzielność i znaczenie polityczne. Jako jednostka administracyjna księstwo legnickie obejmowało w 1736 r. następujące okręgi i obwody: trzy okręgi legnickie, Złotoryję, Chojnów, Lubin. Po zajęciu Śląska przez Prusy księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. 1. Książę i jego stosunek do podległego mu księstwa /1329-1818/
Sprawy lenne, przywileje, granice, górnictwo, sprawy monetarne, poczta, handel solą, cła, przemysł, sprawy rodzin spokrewnionych,
sprawy finansowe, majątki, nadania, zastawy, inwentarze majątkowe, czynsze.
2. Administracja /1621-1658/
Sprawy gruntowe.
3. Ustrój polityczno-sądowniczy /1478-1809/
Sąd dworski, zarządzenia, zatargi, przestępstwa, czary, skargi cywilne, prawo rycerskie, prawo mańskie.
4. Policja /1500-1740/
Zarządzenia dotyczace polowań, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, sprawy budowlane i drogowe, kontrola ruchu ludności, epidemie
chorób, zwalczanie pasożytnictwa, ceny targowe
5. Skarbowość /1504-1740/
Budżet, podatki, kontrybucje, akcyzy, zadłużenia.
6. Wojskowość /1548-1740/
Wojna trzydziestoletnia, przeglądy, słuzba v armii szwedzkiej, ekscesy, umocnienia miejskie w Legnicy, zbrojenia.
7. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1418-1785/
Wykazy majątków, wykazy miast i wsi, urbarze, szkody, uprawa tytoniu, gospodarka rybna, handel, rzemiosło.
8. Oświata i kultura /1557-1810/
Sprawy szkolne (Akademia Rycerska w Legnicy), stypendia, odbudowa zamku w Legnicy, fundacje, muzyka i sztuka.
9. Sprawy kościelne /1378-1783/
Statystyka, sprawy kościoła ewangelickiego, sprawy konsystorza, cenzura kościelna, duchowieństwo, kościół katolicki, klasztor
benedyktynek w Legnicy, kolegiata w Legnicy, jezuici, wizytacje.
10. Aneks /1400-1619/
Księgi ławnicze, księgi miejskie - Złotoryja.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/5/0/1/1 Liegn. Füstenthums Apprehensions-Commissions-Sachen besonders Commisarische Berichte von erfolgter Besitznehmung und dem Huldigungs Acta in diesem Fürstenthum 1675-1677 0
82/5/0/1/2 Von der Apprehendirung und Versiegelung zu Liegnitz 1675-1676 0
82/5/0/1/3 Liegn. Fürstenthums Land- Register zu denen Liegn. Apprehensions-Commisions-Sachen gehörig 1676 0
82/5/0/1/4 Extracte u.Inventaria von den bei der Liegn.Regierung u.Kammer befindlich gewesenen u.entwerder zum Behufs des Separations Werks der allodialium von den feudalibus daraus extradirten oder anders wohin transportirten Acten und Dokumenten 1676-1677 0
82/5/0/1/5 Liegn.Fürstenthums Appr.- Commissions - Sachen besonders Regirungs Berichte von der Investitura simulltanea oder ob der jenige, welcher in einem der 3-en Fürsteth.Brieg,Liegnitz und Wohlau belehnt ist, auch in den andere beiden vor mitbelehnt zu achten sei u.folglich aller hierselbst resultirenden effectuum müsse teilhaftig werden. 1677 0
82/5/0/1/6 Nachrichten u. Verzeichnisse von der Liegn. Cammer - Güthern und deselben verschiedenen Besitzern wie sie vormals enteweder feuda,oder allodia gewesen, u.entveder durch Lehnfälligkeit, oder durch Kauff und Taushhandlung in solche transmutirt worden ferner von derselben Betrag,davon zu entrichtenden Gehalt an die Cameral Bedienten u.in wie weit diese vormals in jurisdictionalibus von der fürstl.Reg.dependiret. 1676 0
82/5/0/1/7 Formirte Ansrpüche an gewisse Güther als des v.Wollzogen Pretension den das Guth Blumerode und der Aeblissiz zu Trebnitz Anforderung an den Goldberg sogenannten Hanewald und das Guth Schiffe. 1676 0
82/5/0/1/8 Fürstenthums Appr. Commisions-Sachen besonders der samtlichen Stände dieses Fürsteth.gravamina u.derselben Gesuch wegen confirmation ihrer Privilegien sowohl in ecclesiasticis, als auch in politicis 1676-1677 0
82/5/0/1/9 Füstenth.Appr.Comm-Sachen besonders Specificationes von des Liegn.Stiffts Revenuen und Ausgaben und von denen bei der Apprehension sich vorgefundenen und dieses Stifft concernirenden Documenten und Baarschafften 1676-1677 0
82/5/0/1/10 Fürstenth.Appr.Comm.- Sachen besonders Regierungs-Berichte von der Beschaffenheit der vormahl Gehalt Fürstl.- Land Räthe,derselben Function Gehalt u.Anzahl. 1677 0
82/5/0/1/11 Fürstenth.Appr.Comm.- Sachen besonders die Dimittirung der verherigen fürstl.Bedienten u.Besetzung solcher Stellen mit cathol.Subjecten nebst einem Verzeichniss von der ersteren Anzahl und Gehalt 1676-1677 0
82/5/0/1/12 Fürstenth.Appr.- Commissions-Sachen besonders verschiedener privat-Persohnen Duplicata wegen ihrer Schuldforderungen, oder um Ertheilung einiger Begnadigung 1639-1678 0
82/5/0/1/13 Privilegien an Fürstenthums Liegnitz 1329-1634 0
82/5/0/1/14 Acta enthaltend miscellanea Fiscalia 1630-1724 0
82/5/0/1/15 Acta von Reisen verschiedener hohen Standes Personen durch Schlesien betr. 1732-1733 0
1 2 3 4 ... 15 16 17 18 19 ... 31 32 33 34

Amount of archival material

496

496

0

6.80

6.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.