Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1955 - 1960
- brak danych - 1955 - 1960
- brak danych - tak
instytucje finansowe - instytucje ubezpieczeń społecznych polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu został powołany na mocy dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. (Dz. U. nr 6/1955 r., poz. 3) o przekazaniu ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym. Dekret powierzał wykonanie ubezpieczeń społecznych w zakresie rent i zaopatrzeń prezydiom rad narodowych, natomiast w zakresie pozostałych ubezpieczeń społecznych jak zasiłki chorobowe, pogrzebowe, rodzinne, wymiar składek i kontrolę zakładów pracy związkom zawodowym. Wojewódzki Zarząd Ubezpieczeń Społecznych przejął zadania wynikające z opłacania składek ubezpieczeniowych, wypłat zasiłków dla zakładów pracy, kontrolę wypłaconych zasiłków chorobowych i rodzinnych na terenie województwa wrocławskiego. Badał również uprawnienia do zasiłków oraz ściągał składki od sektora nieuspołecznionego.
Na mocy ustawy z 13 kwietnia 1960 r. w sprawie utworzenia Komitetu Pracy i Płacy oraz zmianach w dziedzinie ubezpieczeń społecznych rent, zaopatrzeń oraz opieki społecznej (Dz. U. nr 20/1960 r., poz. 119) na miejsce WZUS powołano ponownie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.
1. Zarządzenia 1955-1960 sygn. 1-12 Okólniki CRZZ, zarządzenia Centrali ZUS, biuletyny statystyczne, zarządzenia wewnętrzne.
2. Planowanie, Sprawozdawczość, Narady 1955-1960 sygn. 13-34 Plany pracy, sprawozdania, analizy, protokoły z narad, kontrole, współpraca.
3. Sprawy finansowe 1955-1960 sygn. 35-49 Sprawozdania finansowe w ZUS i OZUS Wałbrzych.
4. Akta rentowe 1955-1959 sygn. 50-57 Renty indywidualne /materiał przykładowy/
- brak danych -

Amount of archival material

57

57

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.