Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Nyskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1360 - 1866
Fürstentum Neisse 1360 - 1866
Rep. 4d /dokumenty/ i Rep.31 Rep.32 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W XII wieku ziemia nysko-otmuchowska wchodziła v skład terytorium zarządzanego przez Bolesława Wysokiego, księcia śląskiego. Przy podziale księstwa śląskiego, jaki nastąpił w latach 1248-1249, ziemię nysko-otmuchowską włączono do księstwa wrocławskiego, wydzielonego dla Henryka II Białego, młodszego syna Henryka II Pobożnego. W 1290 r. Henryk IV Prawy nadał biskupowi wrocławskiemu pełne prawa książęce w ziemi nysko-otmuchowskiej. Na przełomie XIII/XIV wieku uzyskała ona status księstwa, którego stolicą była Nysa. Było to księstwo tzw. "martwej ręki", które v XIV i XV wieku nie zmniejszyło swego stanu posiadania, a w 1343 r. powiększyło swoje terytorium dzięki nabyciu od książąt brzeskich Grodkowa. Od 1342 r. księstwo było lennem Korony Czeskiej. Do końca rządów habsburskich na Śląsku jego charakter nie uległ zmianie. Nie zmienił się także zasięg terytorialny księstwa. I. Dokumenty /1435-1503/ - układ chronologiczny
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1548-1846/
Sprawy lenne i hołdownicze, sprawy dworu biskupiego, funkcje publiczne, sprawy finansowe, górnictwo, sprawy mennicze,
pocztowe i celne, browarnictwo, majątki i domeny, urzędnicy, sprawy leśne, przemysł, nobilitacje.
2. Stany /1549-1832/
Zwoływanie przedstawicieli stanów, funkcje publiczne, zażalenia, wykazy dóbr stanu rycerskiego, miasta, poddani wiejscy, Żydzi,
Cyganie
3. Zarządzanie księstwem /1472-1824/
Mianowanie urzędników różnych szczebli, spory kompetencyjne między rządem księstwa a starostą krajowym, archiwum,
kancelaria,depozyty, protokoły starostwa powiatowego w Nysie, missiva, patenty,reskrypty, ordynacja księgowa.
4. Ustrój prawno-sadowniczy /1553-1848/
Prawo szlacheckie, sprawy jurysdykcji sądowej, statuty, urzędy, listy prawego pochodzenia, pełnomocnictwa, sprawy kryminalne,
zatargi, pojedynki, mordy, czary, pasożytnictwo.
5. Policja /1550-1810/
Regulaminy policyjne, policja krajowa, sanitarna, przeciwpożarowa, przemysłowa i targowa, drogowa, sprawy cenzury.
6. Skarbowość /1577-1789/
Działalność poszczególnych urzędów rentowych, podatki, akcyzy, pożyczki, zadłużenia.
7. Wojskowość /1561-1778/
Werbunek, rekwizycje, przemarsze, ekscesy, przeglądy, system obronny, wojna trzydziestoletnia, zaopatrzenie, kwaterunki, służba
rycerska, twierdza v Nysie, bractwo kurkowe.
8. Kultura rolna i statystyka gospodarcza /1550-1748/
Wykazy majątków, urbarze, zagospodarowanie wolnych gospodarstw, owczarnie, szkody polowe, wykazy łanów, rzemiosło,
przemysł papierniczy.
9. Sprawy obyczajowe, oświata /1515-1757/
Drukarstwo, przyroda, biblioteki, sztuka.
10. Sprawy kościelne /1415-1810/
Stanowiska kościelne, instrukcje dla duchownych, sprawy majątkowe, święta koscielne, sprawy małżeństw, wizytacje kościelne,
protestanci, dwór biskupi, szkoły, szpitale, fundacje, stypendia, kolegiata w Nysie.
11. Aneks /1360-1778/
Kopiarze, księgi ziemskie, księga ławnicza.
Otrzymano w ramach rewindykacji w 1980 r. z NRD 4 księgi
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/6/0/1/1 Akta betr. die dem Könige Friedrich II zu leistende Huldigung 1741-1748 0
82/6/0/1/2 Acta die Lehns Renovatio des Herzigthums grottkau betreffend 1799 0
82/6/0/1/3 Sprawozdanie zarządcy prowiantowego w Namysłowie Bichler’a 1715-1731 0
82/6/0/1/4 Wahl des Bischofs philipp Gothard Grafen von Schaffgotsch 1748 0
82/6/0/1/5 Deibei frohen Begebenheiten /hohen und nieder Geburts-Vermählung-wahl-Festen/ angestellten Ferierlichkeiten 1774 0
82/6/0/1/6 Den bischöft. Hofstadt und die dazu gehörigen Personen, deren Bestallung pp. 1771-1776 0
82/6/0/1/7 Bestellung und Amstsverwaltung des bischöfl. Procuratores oder Fiskals, t. I 1756 0
82/6/0/1/8 Bestellung und Amstsverwaltung des bischöfl. Procuratores oder Fiskals, t. II 1768 0
82/6/0/1/9 Sprawy górnictwa w m. Zuckmantel 1742 0
82/6/0/1/10 Bergbau bei Zuckmantel 1767 0
82/6/0/1/11 Bestellung Besoldung u. Amtsführung der Zuckmanteler Bergwerks "Beamten....." 1747 0
82/6/0/1/12 Das einem zeitigen Bischof zu Breslau zustehende Ausschluss recht des Kalkbrennes im Bisthum gegen Ablieferung einer Anzahl Ofen 1773-1774 0
82/6/0/1/13 Münz Reitungs Revisionssachen 1748-1751 0
82/6/0/1/14 Inventarium von Gerätschaften zu Münzzwecken in der neuen Residenz zu Neisse 1747 0
82/6/0/1/15 Auszahlung der von dem Onerrentenamte zu Neisse desgleichen von dem Hofrichteramte... liquirten Postspendsen.. 1761 0
1 2 3 4 ... 22 23 24 25 26 ... 45 46 47 48

Amount of archival material

724

724

0

12.10

12.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.