Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Opolsko-Raciborskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1303 - 1825
Fürstenthum Oppeln-Ratibor 1303 - 1825
Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie. I. Dokumenty
1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/
Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny.
2. Stany /1427/
Sprawy żydowskie.
3. Skarbowość /1454-1499/
Zadłużenia.
4. Militaria /1394/
Uwolnienie z niewoli.
5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/
Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym.
6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/
Zawartość j.w.
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/
Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze.
2. Stany /1558-1742/
Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana.
3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/
Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne,
księgi ingrosacyjne.
4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/
Księgi skarg i wyroków.
5. Skarbowość /1620-1742/
Podatki, egzekucje, zastawy.
6. Wojskowość /1740-1779/
Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska.
7. Aneks /1532-1720/
Urbarze dóbr.
rewindykowano 22.05.1980 r. z NRD 652 dokumenty i 5 ksiąg ; stan: akta: 164 j.a. = 8.5 mb; dokumenty 241 j.a.
Show all units in the collection:
Units in series:: 7 Aneks
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/8/0/7/151 Urbar über das Schloss Ratibor, die Herrschaft Beuten Schloss Schwirklentz… Schloss Kosel und Oppel… 1532 0
82/8/0/7/152 Alte Urbarien im Opplischen der Herrschaften Ober Glogow, Rosenbergk, Lublinetz, Crappitz, Neustadt, Czülcz, Seinaw, Gleiwitz, Soer, Tost und Chrzelicz 1534 0
82/8/0/7/153 Urbar über Kosel 1578 0
82/8/0/7/154 Grundbuch über Ratibor 1532 0
82/8/0/7/155 Grundbuch über Oppeln 1533 0
82/8/0/7/156 [Fragmenty urbarzy] 1700-1800 0
82/8/0/7/157 [Podanie do księcia uzasadniające prawa kościoła do dóbr materialnych, zakwestionowanych pzez osoby świeckie] 1600-1700 0
82/8/0/7/158 [Spis dominiów królewskich w księstwie opolsko-raciborskim, zakwestionowanych w XVIw. I sprzedanych] 1500-1600 0
82/8/0/7/159 Varia 1500-1800 0
82/8/0/7/160 [Fragment indeksu księgi sądowej księstwa opolsko-raciborskiego] 1600-1700 0
82/8/0/7/161 [Księga rachunkowa dóbr księstwa opolsko-raciborskiego] 1600-1700 0
82/8/0/7/162 Acta der Gutsherrschaft Soppau? Betreffend die Klage wieder dem Bauerngutbesitzer Eduard Bannert und sein Ehewerb Theresia zu Kreuzendorf 1847-1849 0
82/8/0/7/163 Tagebuch des Wolksrates zu Ratibor 1800-1900 0
82/8/0/7/164 [Księga ławników krajowych księstwa opolsko-raciborskiego] 1702-1720 0
82/8/0/7/165 Entwürt zum Urbarium des Königl. Oppelschen Domainen Amts -Dorfer Kempa 1700-1800 0
1 2

Amount of archival material

405

405

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.