Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Opolsko-Raciborskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1303 - 1825
Fürstenthum Oppeln-Ratibor 1303 - 1825
Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie. I. Dokumenty
1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/
Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny.
2. Stany /1427/
Sprawy żydowskie.
3. Skarbowość /1454-1499/
Zadłużenia.
4. Militaria /1394/
Uwolnienie z niewoli.
5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/
Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym.
6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/
Zawartość j.w.
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/
Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze.
2. Stany /1558-1742/
Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana.
3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/
Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne,
księgi ingrosacyjne.
4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/
Księgi skarg i wyroków.
5. Skarbowość /1620-1742/
Podatki, egzekucje, zastawy.
6. Wojskowość /1740-1779/
Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska.
7. Aneks /1532-1720/
Urbarze dóbr.
rewindykowano 22.05.1980 r. z NRD 652 dokumenty i 5 ksiąg ; stan: akta: 164 j.a. = 8.5 mb; dokumenty 241 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/8/0/5/136 Eintragsbuch vorinnen alle beidenen löbl. Fürstentümern Oppeln und Rattibor zur Landes Steuer Raithung gehörige Empfang u.Aussgabs Posten enthalten…T.II 1707-1711 0
82/8/0/5/137 Registrirte Probationes welche in der Landes Steuer - Amts - Rechnung der Fürstentümern Oppeln u. Rattibor… T.III 1707-1710 0
82/8/0/5/138 Empfang und Ausgab Probationes der Oppelisch. und Rattiborischen Steuer - Raithung... 1716 0
82/8/0/5/139 Empfang und Ausgab Probationes der Oppelisch. und Rattiborischen Steuer - Raithung... 1717 0
82/8/0/5/140 Eintragsbuch vorinnen alle beidenen löbl. Fürstentümern Oppeln und Rattibor zur Landes Steuer Raithung gehörige Empfang u.Aussgabs Posten... enthalten 1721-1724 0
82/8/0/5/141 Landes Steuer - Raithung derer löbl. Fürstentümern Oppeln und Rattibor… 1710 0
82/8/0/5/142 Registrirte Probationes welche in der Landes Steuer - Amts - Rechnung derer löbl. Fürstentümer Oppeln u. Rattibor… geführet worden 1730 0
82/8/0/5/143 Landes Steuer - Amts - Raithung derer löbl. Fürstentümer Oppeln und Rattibor… 1739 0
82/8/0/5/144 Kesta wystawene z register Pana Gindržicha Nosa z Starych Restuw tiech to kniźietstwi Oppol.a Rattiborske. Kdo tak cže gesstie dluźien pozustawa 1620-1661 0
82/8/0/5/145 Protokoll derer bei der Landes Steueramts-Casa der löbl.Fürstentümern Oppeln u.Rattibor mit Ende Dec.Ao 1727 gebliebenen Resten nach der Neuen Einrichtung u.was darauf in Ao 1728 gezahlet worden 1728 0
82/8/0/5/146 Landes Executionsprotokoll beidenen löbl. Fürstentümern Oppeln und Rattibor 1726-1732 0
82/8/0/5/147 Landesausschüse u. Commissiones, welches in denen löbl. Fürstentümern Oppeln und Rattibor seindt gehalten worden 1726-1742 0
82/8/0/5/148 [Oszacowania zastawionych dóbr w poszczególnych powiatach księstwa opolsko - raciborskiego] 1621-1629 0
82/8/0/6/149 Einnahme der Coselschen Fortifications - Bau - Casse 1763-1779 0
82/8/0/6/150 Consignation über alles dessen was von denen Hungarischen - Truppen auf der Herrschaft Friedlandt ist abgenomen und auch was selbigen ist geliefert werden 1740-1742 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

405

405

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.