Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Opolsko-Raciborskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1303 - 1825
Fürstenthum Oppeln-Ratibor 1303 - 1825
Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie. I. Dokumenty
1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/
Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny.
2. Stany /1427/
Sprawy żydowskie.
3. Skarbowość /1454-1499/
Zadłużenia.
4. Militaria /1394/
Uwolnienie z niewoli.
5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/
Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym.
6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/
Zawartość j.w.
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/
Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze.
2. Stany /1558-1742/
Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana.
3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/
Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne,
księgi ingrosacyjne.
4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/
Księgi skarg i wyroków.
5. Skarbowość /1620-1742/
Podatki, egzekucje, zastawy.
6. Wojskowość /1740-1779/
Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska.
7. Aneks /1532-1720/
Urbarze dóbr.
rewindykowano 22.05.1980 r. z NRD 652 dokumenty i 5 ksiąg ; stan: akta: 164 j.a. = 8.5 mb; dokumenty 241 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/8/0/1/16 Urbari und Grundbuch auf die Einkaufen und Nutzungen des Schlosses der Herrschaft Neustadt 1596 0
82/8/0/1/17 Particular und ganze Jahres Rechnung der Stadt und Herrschaft Neustadt... 1695-1696 0
82/8/0/1/18 Particular und ganze Jahres Rechnung der Stadt und Herrschaft Neustadt... 1704-1705 0
82/8/0/1/19 Fürstentüms Oppeln Urbari und Grundbuch desselben Beschloss, Dörffer u.aller Wirtschaft… 1566 0
82/8/0/1/20 Particular Reitung über Empfang u. Ausgabe des Getreides wie auch über die Viehrechnung beidernen oppelischen Schlossvorwerkern u. Kamergütern 1674 0
82/8/0/1/21 Des Fürstentums Ratibor Urbari u. Grundbuch, desselben Geschloss, Stadt, Dörfer u. aller Wirtschaften… 1567 0
82/8/0/1/22 Ratiborischen Schlosses Urbari oder Grundbuch… 1595 0
82/8/0/2/23 Landtags Beschluss welcher in der Stadt Ratibor Anno 1615 Montags nach St. Francisci ist gewesen der 5.Octobris gehalten worden 1615 0
82/8/0/2/24 Landesausschuss Conclusa Fürstentümer Oppeln u. Ratibor 1640-1652 0
82/8/0/2/25 Landesausschuss Conclusa Fürstentümer Oppeln u. Ratibor. Kniha Sstwrta. Zawrzeni Suiemownich a Snesseni Aussusowich Knizet: Opol.a Ratibor 1653-1657 0
82/8/0/2/26 Liber Primus. Allgemeiner Landtag - Schlüsse der beiden Fürstentümer Oppeln u. Ratibor 1734-1738 0
82/8/0/2/27 Kniha Dwanaczta Aussusowych Conclusuw Knizetstwii Oppolskeho a Rattiborskeho 1734-1739 0
82/8/0/2/28 Kniha Trzinaczta Aussusowych Conclusuw Knizetstwii Oppolskeho a Rattiborskeho 1739-1742 0
82/8/0/2/29 Conclusa Comitialia Inclyti Principatus Oppoliensis et Ratiboriensis 1564-1730 0
82/8/0/2/30 Conclusa Comitialia Inclyti Principatus Oppoliensis et Ratiboriensis 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

405

405

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.