Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Opolsko-Raciborskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1303 - 1825
Fürstenthum Oppeln-Ratibor 1303 - 1825
Rep.4f /dokumenty/ i Rep.35, Rep.36 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W wyniku podziału dzielnicy śląskiej między synów Władysława II, powstało księstwo raciborskie - pod rządami Mieszka Plątonogiego - obejmujące Górny Śląsk (bez ziemi opolskiej) oraz połączone ziemie dzielnicy krakowskiej (Oświęcim, Bytom, Chrzanów, Pszczyna, Zator). Już w 1202 r. do księstwa raciborskiego włączono ziemię opolską, a Opole stało się stolicą księstwa. Po śmierci ks. Władysława w 1281 r.dzielnica opolska rozpadła się na cztery księstwa: 1. Opolskie, 2. Cieszyńskie i oświęcimskie, 3. Raciborskie, 4. Bytomskie i koziejskie. Na początku XIV wieku nastąpił dalszy podział księstwa opolskiego na trzy części: opolską, strzelecką i niemodlińską. Księstwo raciborskie utrzymało swą niepodległość. W 1335 r. książę raciborski Leszek złożył hołd Koronie Czeskiej, a po jego śmierci w 1340 r. Racibórz przeszedł pod panowanie książąt opolskich. Książę opolski Bolko także otrzymał swoje księstwo z rąk króla czeskiego jako lenno. Księstwo opolsko-raciborskie pozostało w rękach Piastów do 1532 r. Po wymarciu linii Piastów opolskich księstwo przeszło we władanie królów czeskich i cesarzy austriackich, a następnie w 1740/41 r. wraz z calym Śląskiem pod panowanie pruskie. I. Dokumenty
1. Stosunek księcia do podległego księstwa /1321-1653/
Sprawy rodzinne, hołdy, finanse, sprawy graniczne, stosunek do sąsiadów, domeny.
2. Stany /1427/
Sprawy żydowskie.
3. Skarbowość /1454-1499/
Zadłużenia.
4. Militaria /1394/
Uwolnienie z niewoli.
5. Księstwo Opolskie - dobra ziemskie /1304-1762/
Dokumenty dot. Poszczególnych miejscowości w układzie chronologicznym.
6. Księstwo Raciborskie - dobra ziemskie /1303-1702/
Zawartość j.w.
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1500-1795/
Sprawy monetarne, piwowarstwo, sprawy majątkowe, urbarze.
2. Stany /1558-1742/
Sprawy sejmiku, protokoły zjazdów, ordynacja pańszczyźniana.
3. Zarzadzanie księstwem /1551-1825/
Protokoły starosty księstwa, księgi kupna i sprzedaży, testamenty, księgi hipoteczne, sygnaturalne, sprawy kancelarii i archiwalne,
księgi ingrosacyjne.
4. Ustrój prawno - sądowniczy /1558-1632/
Księgi skarg i wyroków.
5. Skarbowość /1620-1742/
Podatki, egzekucje, zastawy.
6. Wojskowość /1740-1779/
Budowa fortyfikacji w Koźlu, dostawy na potrzeby wojska.
7. Aneks /1532-1720/
Urbarze dóbr.
rewindykowano 22.05.1980 r. z NRD 652 dokumenty i 5 ksiąg ; stan: akta: 164 j.a. = 8.5 mb; dokumenty 241 j.a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
82/8/0/2/31 [Uchwały sejmowe księstwa opolsko - raciborskiego dotyczące świadczeń feudalnych] 1558-1731 0
82/8/0/3/32 Der königlichen Erb - Fürstentümer Oppeln u. Ratibor aus dem Böheimischen ins deutsche übersetze Landes - Ordnung 1730-1731 0
82/8/0/3/33 [Kopiarz rozporządzeń urzędu starosty dla księstwa opolsko - raciborskiego vol. I] 1629-1630 0
82/8/0/3/34 [Kopiarz rozporządzeń urzędu starosty dla księstwa opolsko - raciborskiego vol. I] 1632-1633 0
82/8/0/3/35 Matricula der oppelischen cancellai…Registrzik Matrici Hirziho Fridricha Marggrabietie Brandenburskeho 1551-1552 0
82/8/0/3/36 Registrzik Metrik? Kralowe Isabele 1552-1556 0
82/8/0/3/37 Landbuch Protocollum von Kaufbriefen u. Wiederkaufen 1557-1564 0
82/8/0/3/38 Matrcula zatźata za panowan?… Kniżete a pana Maximiliana druheho… 1565-1579 0
82/8/0/3/39 Landbuch. Metryka /i/ Registrzik Matriki menssy Czysarze Rudolffa w nieyż wszeliyake Odevzdavki wiena y Testamenta zepsane 1578-1609 0
82/8/0/3/40 Protocollum von Verphandungen, Donationen, Theilzetteln, Wiederkauffen u. Vergleichen 1581-1604 0
82/8/0/3/41 [Protokoły dotyczące kupna, cesji, darowizn majątkowych układów małżeńskich, dożywoci itp..] 1711-1720 0
82/8/0/3/42 [Protokoły dotyczące dóbr przyznanych sądowo] 1754-1755 0
82/8/0/3/43 Confirmirte Ehe - Pacta 1745-1764 0
82/8/0/3/44 Confirmirte Kauf - Guttes 1747-1749 0
82/8/0/3/45 Liber Contractuum. Emti Venditi XXV 1765-1767 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

405

405

0

9.00

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.