Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księstwo Świdnicko-Jaworskie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- brak danych - 1285 - 1836
Fürstenthum Schweidnitz-Jauer 1285 - 1836
Rep. 6a /dokumenty/ Rep.39, Rep.40 /akta/ tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Księstwo świdnickie zostało utworzone po śmierci Bolesława II Rogatki przez jego syna Bolka I Surowego, który rozszerzył swoje posiadłości o Ziębice, Dzierżoniów, Strzelin, Jawor, Strzegom i Sobótkę. Jego wnuk Bolko II Mały po odziedziczeniu - wyodrębnionego wcześniej - ksiestwa jaworskiego, stał się najpotężniejszym księciem na Śląsku i nie złożył hołdu Janowi Luksemburskiemu. Nie miał potomstwa i prawomocną dziedziczką obu księstw została jego bratanica Anna żona Karola, króla czeskiego. Po śmierci Bolka II w 1368 r.księstwo świdnicko-jaworskie jako wiano królewny Anny - z zastrzeżeniem praw dożywocia dla Agnieszki, wdowy po Bolku II ( zm. 1392 r.) - przeszło pod panowanie króla Czech. Jako jednostka administracyjna księstwo świdnicko-jaworskie obejmowało w 1736 r. nastepujace okregi: Świdnica, Strzegom, Bolków, Kamienna Góra, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Bolesławiec. Po zajęciu Śląska przez Prusy w 1740/41 r. księstwo przestało istnieć jako jednostka administracji państwowej. I. Dokumenty /XIII-XVw./
II. Akta
1. Stosunek księcia do podległego mu księstwa /1366-1720/
Sprawy lenne, regalia książęce, przywileje, urzędowe protokoły fiskalne.
2. Stany /1504-1726/
Przywileje, kupno-sprzedaż majątków, spory między miastami, rycerstwem, przepisy, protokoły ze zjazdów, diariusze.
3. Zarządzanie księstwem /1308-1836/
Sprawy kancelaryjne i registraturalne, księgi hipoteczne, ziemskie, kupna-sprzedaży, protokołów, taksy, patenty, księgi
ingrosacyjne.
4. Ustrój prawno-sądowniczy /1305-1742/
Księgi przesłuchań i protokoły sądu dworskiego.
5. Skarbowość /1637-1740/
Sprawy podatkowe i rachunkowe.
6. Wojskowość /1622-1729/
Sprawy wojenne, wojna 30-letnia, sprawy kontrreformacji.
7. Kultura rolna i statystyka /1495-1741/
Rejestry ziemskie, urbarze.
8. Aneks /1366-1852/
Rachunki, wyciągi z sejmików.

Aneks:
Dokumenty ks. Śląskiego Kazimierza i Bolka II Małego / 1363-1491/ - 3j.
akta: 281 j.a. = 21,00mb.; dokumenty 19 j.a.; dar przywieziony do Polski przez prof. Neala Peasa z USA / 3 dok. pergam./

Amount of archival material

300

300

0

21.00

21.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.