Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nadleśnictwo Henryków

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1950 - 1977
- brak danych - 1950 - 1977
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
84/1496/0/1/1 Sprawy karne Rejestr spraw (wykroczeń) ściganych w trybie postępowania karno-administracyjnego 1958-1965 0
84/1496/0/1/2 Sprawy karne Repertorium kradzież drewna 1970-1972 0
84/1496/0/1/3 Ewidencja archiwum zakładowego lub składnicy akt Protokoły zdawczo-odbiorcze Nadleśnictwa Henryków Obręb Bielawa z roku 1976 1977 0
84/1496/0/1/4 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - kompleksowe Protokół rewizji pełnej przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu w roku 1976 1976 0
84/1496/0/1/5 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - problemowe Protokół rewizji problemowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu z zakresu organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w roku 1976 1976 0
84/1496/0/1/6 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - problemowe Protokół rewizji problemowej przeprowadzonej przez Inspektora Obwodowego Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych we Wrocławiu z zakresu gospodarki pojazdami samochodowymi w roku 1976 1976 0
84/1496/0/1/7 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - doraźne Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Inspektora Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Wałbrzychu z zakresu analizy przebiegu realizacji dochodów budżetu centralnego w roku 1976 1976 0
84/1496/0/1/8 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - doraźne Protokół kontroli źródłowej przeprowadzonej przez Inspektora Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Wałbrzychu z zakresu prawidłowości rozliczania występujących w przedsiębiorstwie należności budżetowych w roku 1976 1976 0
84/1496/0/1/9 Kontrole zewnętrzne własnej jednostki - doraźne Protokół kontroli źródłowej przeprowadzonej przez Inspektora Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Wałbrzychu z zakresu prawidłowości rozliczania z budżetem państwa w roku 1977 1977 0
84/1496/0/1/10 Ewidencja majątku Przyjęcie gruntów strona przejmująca: Nadleśnictwo Henryków strona przekazująca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelinie 1956 0
84/1496/0/1/11 Ewidencja majątku Przyjęcie gruntów strona przejmująca: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelinie strona przekazująca: Nadleśnictwo Henryków 1952-1976 0
84/1496/0/1/12 Urządzanie lasu – plany urządzania lasu Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Henryków na okres gospodarczy 01.01.1963-30.09.1973 TOM I 1950-1977 0
84/1496/0/1/13 Urządzanie lasu – plany urządzania lasu Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Henryków na okres gospodarczy 01.01.1963-30.09.1973 TOM II 1950-1977 0
84/1496/0/1/14 Urządzanie lasu – plany urządzania lasu Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Henryków na okres gospodarczy 01.01.1963-30.09.1973 TOM III 1950-1977 0
84/1496/0/1/15 Nasiennictwo, selekcja, hodowla lasu, zadrzewienia – planowanie i sprawozdawczość Plan/sprawozdanie z zadrzewień na/za rok 1974 1974 0
1 2

Amount of archival material

51

0

0

0.91

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.