Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1950 [1983]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1983
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis roboczy No - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 36 j.a.
W roku 1945 (na podstawie: ustawy z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U. RP Nr 5, poz. 22), dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. RP Nr 14, poz. 74), dekretu z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. RP Nr 51, poz. 295)) swą działalność samorządową rozpoczął Zarząd Miejski w Ziębicach, zaś rok później Miejska Rada Narodowa w Ziębicach. 8 września 1945 roku dokonano organizacji Biura Zarządu Miejskiego w Ziębicach powołując następujące referaty: Referat Ogólno – Organizacyjny, Referat Gospodarczo – Przemysłowy, Referat Finansowo – Budżetowy, Referat Drogowo – Budowlany, Referat Zdrowia i Opieki Społecznej, Referat Rolny, Referat Aprowizacji i Handlu, Referat Meldunkowy i Ruchu Ludności, Referat Wojskowy, Referat Karno – Administracyjny, Referat Oświaty, Kultury i Sztuki, Referat Świadczeń Rzeczowych, Referat Mieszkaniowy.
Kierownikiem całej administracji oraz gospodarki miejskiej był burmistrz miasta (w roku 1946 funkcję tę pełnił Antoni Michalak). Czuwał nad organizacją i metodami pracy podległej mu administracji, ustalał zakres odpowiedzialności kompetencji i obowiązków kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. W ramach obowiązujących przepisów wydawał zarządzenia, regulaminy i instrukcje w zakresie organizacji pracy i sposobu wykonywania poszczególnych czynności. Równolegle z Zarządem Miejskim działała Miejska Rada Narodowa w Ziębicach, w tworzeniu, której brały udział wszystkie organizacje i zrzeszenia demokratyczne znajdujące się na terenie działalności Rady. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa kolegialnie działały do czasu wprowadzenia w życie ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. Wtedy to z agendy Zarządu Miejskiego przeszły do zakresu kompetencji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ziębicach.
Część opracowana:
1.Sprawy ogólno-organizacyjne, 1945-1950, sygn. 1-31 (sprawozdania z działalnosci i zarzadzenia Zarządu Miejskiego, protokoły kontroli komisji, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, ewidencja ludnosci, sprawy obywatelstwa i osadnictwa, majątek miejski, sprawy budowlane),
2.Sprawy finansowe, 1945-1950, sygn. 32-62 (budżety i bilanse, ksiegi dochodów i wydatków budżetowych, egzekucje należności, kredyty komunalne i zapomogi),
3.Sprawy rolne, 1947-1949, sygn. 63-65 (spis rolny, rejestry gospodarcze).
UWAGA: w ciągłości sygn. 1-65, również sygn.: 43a, 53a, brak sygn.: 23.

W toku opracowania zespołu nr 18, Zarząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 1945-1950, 50 j.a., 0,55 mb, ze względu na stwierdzenie przynależności akt do innego zespołu archiwalnego (aktotwórcy) 2 j.a., posiadające przed sporządzeniem inwentarza książkowego sygn. 18, 41 (Podatek od nieruchomości i gruntowy, 1 j.a., 0,01 mb; Księga biercza podatku gruntowego na rok 1950, 1 j.a., 0,01 mb), przesunięto do zespołu nr 84/19 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Ziębicach powiat ząbkowicki, 1945-1950[1952] (decyzja Komisji Metodycznej AP Wrocław, 29 maj 2002 rok)
- brak danych -

Amount of archival material

403

66

36

3.92

0.75

0.34

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.