Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie powiat dzierżoniowski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1945] 1950 - 1973 [1990]
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1973
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
bez ewidencji No 16 j.a.
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego. Część opracowana:
1950-1973[1974], sygn. 1-253 (zarządzenia Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej , ankiety radnych i członków komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, materiały na sesje Miejskiej Rady Narodowej (sprawozdania, informacje rady, komisju, referatów i jednostek podległych), uchwały Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty przedwyborcze wyborców, sprawozdania z realizacji wniosków i postulatów przedwyborczych, interpelacje radnych Miejskiej Rady Narodowej, akta komisji rady, konwent seniorów (regulaminy, protokoły z posiedzeń), protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR, protokoły posiedzeń Zespołu Radnych PZPR, sprawy prowadzone przez Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawy prowadzone przez Sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, materiały do protokołów posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, rejestr uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, realizacja wniosków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, karty ewidencyjne członków komitetów blokowych, protokoły z zebrań komitetów blokowych, sprawozdania z działalności samorządu mieszkańców, struktura organizacyjna i zakres działalnosci referatów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły narad pracowniczych, plany gospodarcze, programy wyborcze, sprawozdawczość statystyczna dotycząca zatrudnienia, sprawozdawczość statystyczna o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdawczość statystyczna i dane dotyczące walki z analfabetyzmem, sprawozdawczość opisowa z zakresu spraw rolnych, sprawozdawczość statystyczna z pośrednictwa pracy, sprawozdawczość z dziłalności referatu opieki społecznej, skargi i wnioski, analizy i sprawozdawczość dotycząca skarg i wniosków, notatki prasowe, protokołt kontroli - zalecenia i ich wykonanie, księga kontroli, budżet masta, decyzje dotyczące zmian w budżecie, sprawozdania z realizacji budżetu, sprawozdawczość z realizacji podatków i opłat, protokoły z posiedzeń Komisji do spraw koordynacji i rozdziału mieszkań, sprawozdania opisowe z działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, czyny społeczne - plany i ich realizacja, sprawozdawczość statystyczna z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdawczość statystyczna dotycząca akcji rozbiórkowej, grobownictwo wojenne, karty inwentaryzacyjne budynków mieszkalnych, skład osobowy, protokoły, sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Pojednawczej, sprawozdawczość z zakresu działalności Referatu Spraw Wewnętrznych, sprawozdawczość dotycząca ludności miejscowej, sprawy miejszości narodowych, sprawozdawczość opisoowa i statystyczna dotycząca orzecznictwa karno-administracyjnego, akta spraw o wykroczenia, sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności Referatu Handlu, , sprawozdawczość opisowa dotycząca działalności pionów handlowych na terenie miasta).

2004 r., 1061, Nab. - 16 j.a. wydzielono w toku porządkowania zespołu.

Część nieopracowana:
nab. nr 2151, 2014 rok (553 j.a., 1,10 mb), akta osobowe pracowników zwolnionych, okres zatrudniuenia, do roku 1960 włącznie, daty skrajne akt: [1945] 1950 - 1960 [1990].
- brak danych -

Amount of archival material

806

253

16

6.10

5.00

0.03

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.