Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1950 - 1973 [1974]
- brak danych - 1950 - 1973
1974 - 1974
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego. Referat Ogólno-Administracyjny (sygn. 1-102), 1950-1973 [1974] - protokoły sesji MRN, uchwały MRN, akta komisji rady, posiedzenia prezydium MRN, dokumentacja skarg i wniosków,
Wydział Finansowy (sygn. 103-122), 1950-1973 [1974] - plany gospodarcze, budżety, sprawozdania finansowe,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (sygn. 123-138), 1960-1973 [1974] - plany czynów społecznych, sprawozdania statystyczne w zakresie gospodarki komunalnej, wykazy nieruchomości, numeracja nieruchomości, likwidacja cmentarzy,
Referat Socjalno-Kulturalny (sygn. 139-142), 1952-1973 - sprawozdania z działalności biblioteki miejskiej, kina, plany, programy, sprawozdania w zakresie kulury,
Referat Skupu (sygn. 143), 1963-1972 - sprawozdania statystyczne z realizacji obowiązkowych dostaw,
Rada Zakładowa przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku (sygn. 144), 1956-1971 - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności,
Aneks (sygn. 145 - Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971).

Przesunięcia międzyzespołowe - dokumentacja wydzielona w toku opracowania zespołu nr 7 (Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłodzku [1945]1950-1975 [1988]), włączona do zespołu nr 21:
2004 r., 1, Przes., 1 j.a., 0,01 mb.: jednostka archiwalna: Studium optymalizacji rozwoju i rozmieszczenia sieci usługowej miasta Kłodzka – I etap, 1971, jest przynależna do zespołu nr 21: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłodzku, 1950-1973[1974]. Decyzja Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, z dnia 29 grudnia 2004 roku.
- brak danych -

Amount of archival material

145

145

0

3.31

3.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.