Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Radkowie powiat noworudzki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1950 - 1973
- brak danych - 1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. Nr 14/1950 r., poz. 130) o terenowych organach jednolitej władzy państwowej prezydia stały się organami wykonawczo- zarządzającymi rady. Prezydium sprawowało na podległym terenie wszystkie funkcje wykonawcze władzy państwowej, kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, obsługiwały bieżącą działalność rady przygotowując materiały na sesje, opracowując m.in. projekty budżetu i planu terenowego. Na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 47/1973 r., poz. 276) rady stały się podstawowymi organami władzy państwowej i ogniwami samorządu społecznego. 1.Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej, 1961-1972, sygn. 1-3,
2.Sesje Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 4-14,
3.Uchwały Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1970, sygn. 15-16,
4.Komisje stałe Miejskiej Rady Narodowej, 1969-1972, sygn. 17-27,
5.Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 28,
6.Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (protokoły), 1950-1972, sygn. 29-39,
7.Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1965-1972, sygn. 40-41,
8.Program wyborczy, 1969, sygn. 42,
9.Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1961-1962, sygn. 43-44,
10.Budżety i ich wykonanie, 1950-1965, sygn. 45-47,
11.Plany, wykazy ulic, 1964-1970, sygn. 48-49,
12. Sprawozdania, 1972-1973, sygn. 50; protokoły sesji MRN, uchwały MRN, komisje stałe MRN, plany pracy Prezydium MRN, protokoły posiedzeń Prezydium MRN, uchwały Prezydium MRN, budżety i ich wykonanie, sprawozdania.

Zespół zatwierdzony przez Komisję Metodyczną Archiwum Państwowego we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2003 roku.
- brak danych -

Amount of archival material

50

50

0

0.82

0.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.