Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Domaszków powiat bystrzycki

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - 1945 - 1954 [1956]
- brak danych - 1945 - 1954
1955 - 1955
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
bez ewidencji No 19 j.a.
Podstawy prawne funkcjonowania urzędu:
-ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych [Dz.U. RP Nr 5, poz. 22],
-dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego [Dz.U. RP Nr 14, poz. 74],
-dekret z dnia 13 listopada 1945 roku o zarządzie Ziem Odzyskanych [Dz.U. RP Nr 51, poz. 295]; istnieje do roku 1954, kiedy to na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administaracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych [Dz.U. PRL Nr 43, poz. 191] - w miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady, jako jednostki podziału administarcyjnego wsi.
Część opracowana:
1.Dział ogólno-organizacyjny, 1946-1954, sygn. 1-28 (protokoły posiedzeń GRN, zebrania ciał samorządowych, protokoły kontroli),
2.Dział gospodarki gminnej, 1946-1954, sygn. 29-43 (majatek gminy i gromad, przemysł i handel, budowy, drogi i mosty),
3.Dział adminisytacyjny, 1945-1954, sygn. 44-62 (spis mężczyzn według roczników, walka z analfabetyzmem, oświata i kultura, ewidencja i ruch ludności),
4.Dział budżetowo-finansowy, 1945-1954[1956], sygn. 63-184 (preliminarze, budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry podatkowe, książki meldunkowe, statystyka ludnościowa i gospodarcza).
Brak sygn.: 45 (zespół przyjęto z brakami w dniu 03 lipca 1992 roku z zlikwidowanej Ekspozytury w Kłodzku).

Zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2000 roku.
- brak danych -

Amount of archival material

203

183

19

1.51

1.30

0.19

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.