Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Zachodni S.A. Oddział w Dzierżoniowie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1978] 1989 - 1999
- brak danych - 1978 - 1988
1989 - 1999
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Bank Zachodni z centralą we Wrocławiu, jako jeden z dziesięciu banków komercyjnych został wyodrębniony z dniem 01 lutego 1989 roku, ze struktur Narodowego Banku Polskiego - Oddział w Dzierżoniowie stanowi jednostkę organizacyją banku i podlegał przekształceniom charakterystycznym dla Banku jako całości.
01 luty 1989 - 07 listopad 1991: Bank Zachodni Oddział w Dzierżoniowie; 08 listopad 1991 - 16 wrzesień 1999: Bank Zachodni Spółka Akcyjna Oddział w Dzierżoniowie (jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa); 17 wrzesień 1999: Bank Zachodni Spółka Akcyjna Oddział w Dzierżoniowie (jednostka z kapitałem zagranicznym).
Regulamin organizacyjny, ustalenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału, zarządzenia wewnetrzne, ewidencja pieczeci, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, rewizje wewnętrzne, protokoły kontroli wewnętrznej, okresowa sprawozdawczość dotycząca działalności kredytowej, okresowa sprawozdawczość dotycząca jednostek korzystających z kredytów preferencyjnych (skup płodów rolnych, zakup rzeczowych środków do produkcji, kredyty AR i MR, inwestycje rolnicze, kredyt rolniczy, kredyt skupowy, młodzi rolnicy, nowe miejsca pracy, kredyt powodziowy, kredyt na zakup ziemi, dopłaty do odsetek od kredytów), plany finansowe, sprawozdawczość finansowa. - brak danych -

Amount of archival material

61

0

0

0.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.