Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Wałbrzychu

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
- brak danych - [1975] 1989 - 1998
- brak danych - 1975 - 1988
1989 - 1998
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
inwentarz książkowy Yes nota informacyjna
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego - w Wałbrzychu, rozpoczął działalność 01.01.1989 roku na podstawie Zarządzenia Prezesa NBP nr C/15/I/88 z dnia 24.12.1988 roku, w miejsce dotychczas działającego Oddziału Wojewódzkiego NBP w Wałbrzychu. Oddział Okręgowy spełniał rolę delegatury Centrali NBP w województwie. Oddział Okręgowy NBP w Wałbrzychu zaprzestał działalności z dniem 31.12.1998 roku i na podstawie Zarządzenia Prezesa NBP nr C/11/I/97 z dnia 27.08.1997 roku, wszedł w strukturę organizacyjną Oddziału Okręgowego NBP we Wrocławiu, jako jego Oddział Zamiejscowy. Część opracowana:
1.Wydział Organizacyjno-Administracyjny:
-regulaminy organizacyjne, schemat organizacyjny, zakresy czynności - karty zadań pracowników, ustalenia i zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, dokumentacja dotycząca przekazania majątku do utworzonych Oddziałów Banku Zachodniego, dokumentacja dotycząca zmiany struktury organizacyjnej NBP - przejęcie Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu przez Oddział Okręgowy we Wrocławiu, ewidencja pieczęci Oddziału Wojewódzkiego NBP w Wałbrzychu, ewidencja pieczęci Oddziału Okręgowego, plany zatrudnienia i funduszu płac na lata 1989-1997, plany nakładów inwestycyjnych oraz plany remontów, plany poprawy warunków BHP, ocena warunków BHP, sprawozdania z działalności socjalno-bytowej, sprawozdania z działalności archiwum zakładowego, plany rzeczowo-finansowe działalności Ośrodka Wypoczynkowego w Dusznikach Zdroju na lata 1989-1990, i ocena działalności Ośrodka za lata 1988-1989, roczne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu zatrudnienia, roczne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu środków trwałych, analiza działalności Oddziału, rewizje pełne i problemowe, skargi i wnioski załtwiane bezpośrednio, dokumentacja prawna Ośrodka Wypoczynkowego w Dusznikach Zdroju, sygn. 1-53, [1975]1989-1998.
2.Wydział Ekonomiczno-Dewizowy:
-miesięczne sprawozdania z wykonania obrotów pieniężnych, badania ankietowe kondycji finansowej przedsiębiorstw, sygn. 54-59, 1989-1997.
3.Wydział Operacyjno-Rachunkowy:
-roczne sprawozdania finansowe za rok 1989-1997, sygn. 60-68, 1990-1998.

Część opracowana - zatwierdzona na posiedzeniu Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Część nieopracowana:
-414 j.a., 10,06 mb - nabytek nr 1910, 2010 r..
- brak danych -

Amount of archival material

482

68

0

10.66

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.