Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Previous archive Next archive
5295.0 5981.0
1308.0 10
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.
Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
84/393/0 Vacat - Zarząd Gminy w Pszennie - nie odnaleziony w czasie skontrum 0
84/307/0 Vacat - Służba Polsce w Kłodzku - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/137/0 Vacat - Urząd Katastralny w Kłodzku - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/345/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wigańczycach powiat ząbkowicki - nie odnaleziony w czasie skontrum 0
84/788/0 Vacat - Inspektorat Szkolny w Jaworze - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
84/131/0 Vacat - Urząd Katastralny w Nowej Rudzie - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/308/0 Vacat - Służba Polsce w Ząbkowicach Śląskich - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/1298/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałbrzychu - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/153/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sarbach powiat Strzelin - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/154/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przewornie powiat Strzelin - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/156/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrężnej powiat strzeliński - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0
84/316/0 Vacat - aktotwórca niemiecki: Kłodzka Fabryka Urządzeń Technicznych w Kłodzku - nie przejęty z Ekspozytury w Kłodzku 0
84/785/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobromierzu powiat jaworski - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
84/786/0 Vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Roztoce powiat jaworski - przeniesiony do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Legnicy 0
84/92/0 Vacat - Komunalna Kasa Oszczędności w Bystrzycy Kłodzkiej - włączony do zespołu nr 91 - Bank Rolny Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej 0
1 2 3 ... 100 101
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.