Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Previous archive Next archive
5295.0 5981.0
1308.0 10
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.
Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
84/1251/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Polskich Kolejach Państwowych - węzeł Kamieniec Ząbkowicki w Kamieńcu Ząbkowickim [1974] 1975 - 1986 0
84/1249/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim [1974] 1975 - 1988 0
84/1176/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dolnośląskich Zakładach Magnezytowych w Jegłowej [1974] 1975 - 1988 0
84/1487/0 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich [1974] 1975 - 1989 0
84/622/0 Urząd Miejski w Wałbrzychu [1974] 1975 - 1990 0
84/1022/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Wałbrzychu [1974] 1975 - 1990 0
84/395/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich [1974] 1975 - 1990 0
84/1104/0 Zarząd Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich w Wałbrzychu [1974] 1975 - 1994 0
84/1405/0 Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu [1975] 1976 - 1985 0
84/1297/0 Zakłady Urządzeń Górniczych "WAMAG" S.A. w Wałbrzychu [1975] 1976 - 1996 [1997] 0
84/834/0 Izba Skarbowa w Wałbrzychu [1975] 1983 - 1998 [1999] 0
84/792/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Wałbrzychu [1975] 1989 - 1998 0
84/594/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej [1976] 1989 - 1999 [2002] 0
84/1386/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Głuszycy [1976] 1989 - 1999 [2004] 0
84/597/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Dzierżoniowie [1978] 1989 - 1999 0
1 ... 98 99 100 101
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.