Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Previous archive Next archive
5295.0 5981.0
1308.0 10
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.
Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
84/1397/0 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wałbrzychu z siedzibą w Świdnicy [1979] 1991 - 1998 [1999] 0
84/593/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Bielawie [1980] 1989 - 1999 0
84/1318/0 Rada Miejska Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Dusznikach Zdroju [1982] 1983 - 1988 0
84/1317/0 Rada Miejsko - Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Złotym Stoku [1982] 1983 - 1988 0
84/1362/0 Regionalne Biuro Urbanistyczne w Wałbrzychu [1982] 1993 - 1998 [1999] 0
84/590/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Nowej Rudzie [1983] 1989 - 1999 [2001] 0
84/1488/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Wałbrzychu [1984] 1992 - 1998 [2007] 0
84/1387/0 Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy [1984] 1999 - 2003 [2004] 0
84/587/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Ząbkowicach Śląskich [1985] 1989 - 1999 [2000] 0
84/829/0 Bank Zachodni S.A. Oddział w Świebodzicach [1988] 1989 - 1999 [2004] 0
84/1391/0 Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu [1988] 1993 - 1998 [1999] 0
84/537/0 Urząd Rejonowy Rządowej Administracji Ogólnej w Kłodzku [1989] 1990 - 1998 [2004] 0
84/1400/0 Rejonowy Urząd Pracy w Wałbrzychu [1991] 1993 - 1998 [1999] 0
84/640/0 Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Wałbrzychu [1992] 1993 - 2001 0
84/1314/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu - wybory do organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, rok 2002 [2000] 2002 - 2005 0
1 ... 99 100 101
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.