Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Previous archive Next archive
5295.0 5981.0
1308.0 10
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.
Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
84/1491/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu: Referenda lokalne - gminne, kadencja 2006 - 2010 2008 - 2009 0
84/1490/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu - wybory do organów samorządu terytorialnego: Referenda lokalne - kadencja 1998 - 2002 1999 - 2002 0
84/1489/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu - wybory do organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, rok 2010 2009 - 2013 0
84/1488/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Wałbrzychu [1984] 1992 - 1998 [2007] 0
84/1487/0 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich [1974] 1975 - 1989 0
84/1486/0 Sąd Powiatowy w Świdnicy [1947] 1950 - 1963 0
84/1485/0 Państwowe Biuro Notarialne w Świdnicy 1953 - 1992 0
84/1484/0 Prokuratura Rejonowa w Kłodzku 1986 - 1990 0
84/1483/0 Zakład Wodociągów Miasta Kłodzka 1885 - 1943 0
84/1482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żółkiewce powiat świdnicki [1953] 1954 - 1959 0
84/1481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witoszowie Górnym powiat świdnicki 1958 - 1960 0
84/1480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Witkowie powiat świdnicki 1957 0
84/1479/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Słotwinie powiat świdnicki [1945] 1954 - 1960 0
84/1478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pastuchowie powiat świdnicki [1953] 1954 - 1957 0
84/1477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kostrzy powiat świdnicki [1953] 1954 - 1958 0
1 2 3 4 5 ... 100 101
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.