Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
Previous archive Next archive
5295.0 5981.0
1308.0 10
- brak danych - - brak danych -

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego we Wrocławiu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim został utworzony w dniu 1 lipca 1992 roku (w momencie powołania była to Ekspozytura). Z dniem 1 maja 1995 roku placówkę podniesiono do rangi Oddziału. Zgromadzone tu archiwalia, według stanu z końca grudnia 2010 roku, składają się na 1360 zespołów i mierzą ponad cztery kilometry długości. W głównej mierze jest to dokumentacja przejęta ze zlikwidowanych Ekspozytur w Kłodzku i w Książu oraz Oddziału w Wałbrzychu, a także materiały przejęte z głównej siedziby Archiwum we Wrocławiu, jak również z archiwów zakładowych nadzorowanych jednostek organizacyjnych działających na obszarze pięciu południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Przechowywane w Kamieńcu Ząbkowickim materiały archiwalne wykorzystywane są przez badaczy, między innymi w realizacji różnorakich projektów prowadzonych przez polskie, czeskie i niemieckie instytucje naukowe.
Różnorodność tematyczna przechowywanych akt, ich zakres chronologiczny pozwala na dokonywanie wielowątkowych kwerend archiwalnych, służących nie tylko poznaniu historii, ale mających częstokroć wymiar praktyczny, związany np.: z potrzebą udokumentowania wykorzystywanej do chwili obecnej infrastruktury technicznej, urządzeń i obiektów użyteczności publicznej oraz stanowiących własność prywatną. Zasób placówki kamienieckiej jest jednym z większych, jaki przechowują oddziały zamiejscowe wchodzące w skład państwowej sieci archiwalnej. Pracownicy Oddziału przybliżają go szerszemu odbiorcy za pośrednictwem organizowanych lekcji archiwalnych, prelekcji i wystaw.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
84/1245/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kopalni Węgla Kamiennego "Nowa Ruda" w Nowej Rudzie [1973] 1975 - 1988 0
84/900/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pieszycach [1973] 1975 - 1988 0
84/902/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Świdnicy [1973] 1975 - 1988 0
84/903/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szczawnie Zdroju [1973] 1975 - 1989 0
84/623/0 Miejska Rada Narodowa w Wałbrzychu [1973] 1975 - 1990 0
84/1028/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Strzegomiu [1973] 1975 - 1990 0
84/865/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wałbrzychu [1973] 1975 - 1990 0
84/1417/0 Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świdnicy [1973] 1975 - 1998 [1999] 0
84/1449/0 Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie [1973] 1975 - 1999 0
84/378/0 Miejska i Gminna Rada Narodowa w Kudowie Zdroju [1973] 1976 - 1990 0
84/1189/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Termoplast" w Mąkolnie [1974] 1975 - 1976 0
84/1214/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Przyszłość" w Starych Bogaczowicach [1974] 1975 - 1976 0
84/1167/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Świdnicy [1974] 1975 - 1976 0
84/1209/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Przedsiębiorstwie Hodowlanym w Kłodzku [1974] 1975 - 1977 0
84/1244/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kopalni Węgla Kamiennego "Victoria" w Wałbrzychu [1974] 1975 - 1978 0
1 ... 96 97 98 99 100 101
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.