Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór ksiąg metrykalnych powiatu złotoryjskiego

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1794 - 1945
- brak danych - 1794 - 1874
1875 - 1886
1887 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W niemieckich Prusach wprowadzone w 1794 r. ogólne prawo krajowe zobowiązało duchownych wyznania katolickiego i ewangelickiego do dokładnego prowadzenia ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów oraz do sporządzania ich duplikatów (wtóropisów), które przekazywano do właściwego terytorialnie sądu pierwszej instancji. Księgi kościelne stały się od tego momentu dokumentami o charakterze publiczno-prawnym. Dla Żydów i dysydentów wprowadzono natomiast od 1794 r. rejestrację cywilną, dokonywaną przez władze miejskie, potem też władze policyjne, landratów i sądy powiatowe. Ustawa z 1874 r. zniosła te różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego (powstały urzędy stanu cywilnego). sygn. 1-4: Brennik, parafia katolicka: chrzty 1813-1836, małżeństwa 1813-1836, zgony 1813-1836, urodzenia, małżeństwa, zgony 1836-1874; sygn.5-6: Sokołowiec, parafia katolicka: chrzty, małżeństwa, zgony 1812-1835, 1840-1874; sygn. 7-45: Strupice, parafia katolicka: chrzty, małżeństwa, zgony 1798-1874 (z lukami); sygn. 46-71: Twardocice, parafia ewangelicko-augsburska: chrzty, małżeństwa, zgony 1794-1874; sygn. 72-73, Nowy Kościół, parafia katolicka: chrzty, małżeństwa, zgony 1794-1843; sygn. 74-75: Lubiatów, parafa ewangelicko-augsburska: chrzty, małżeństwa, zgony 1811-1812, 1844; sygn. 76: Prusice, parafia katolicka: chrzty, małżeństwa, zgony 1812-1864, sygn. 77-84: Złotoryja, parafia katolicka: chrzty 1806-1859, 1893-1945, małżeństwa 1834-1886, zgony 1817-1828, 1885-1932 - brak danych -

Amount of archival material

84

84

0

1.43

1.43

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.