Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Lubinie

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1943
Standesamt Lüben 1874 - 1943
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 28 j. a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 163 j.a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. sprawy organizacyjne 1874-1943, sprawy dot. prowadzenia rejestrów USC 1874-1938, sprawy dot. urodzeń 1876-1943, sprawy dot. zawierania małżeństw 1875-1938, sprawy dot. zgonów 1876-1938, księgi metrykalne (urodzenia 1874-1906, 1908-1916, małżeństwa 1874-1884, 1886-1889, 1891-1936, zgony 1874-1920, 1922-1930, 1932-1935) - brak danych -

Amount of archival material

191

28

0

3.23

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.