Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnowie, pow. złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1945
Standesamt Haynau 1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 9 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 320 j. a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-2: akta organizacyjne Urzędu 1883-1927; sygn. 3-4: sprawy dot. małżeństw 1884, 1935-1938; sygn. 5: sprawy dot. zgonów 1917; sygn. 6-9: sprawy dot. urodzeń, 1915-1945;
księgi stanu cywilnego (pierwopisy, wtóropisy): urodzeń 1874-1917, małżeństw 1874-1937, zgonów 1874-1937
niem. Haynau

Amount of archival material

329

9

0

10.00

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.