Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dobkowie, pow.złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - [1782] 1874 - 1938
Standesamt Klein Helmsdorf 1782 - 1873
1874 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 20 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 3 j.a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1; sprawy małżeństw 1782-1787; sygn. 2: duplikaty świadectw chrztu, małżeństwa i pochówku, 1849-1874; sygn. 3-14, 20: akta zbiorcze dot. małżeństw, 1920-1933; sygn. 15-19: akta dot. zapowiedzi, 1934-1938; księgi stanu cywilnego: małżeństwa 1920-1933, zgony 1926-1931 niem. Klein Helmsdorf

Amount of archival material

23

20

0

0.19

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.