Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Podgórkach

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1944
Standesamt Tiefhartmannsdorf 1874 - 1944
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 222 j.a.
inwentarz książkowy Yes 56 j. a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-47: akta zbiorcze i inne dot. małżeństw, 1875-1942; sygn. 48-50: akta zbiorcze i inne dot. urodzeń, [1848]1902-1944; sygn. 51-52: akta zbiorcze i inne dot. zgonów, 1906-1927; sygn. 53-56: sprawy ogólne, zarządzenia, korespondencja, 1875-1937;
księgi metrykalne USC: urodzeń 1874-1916, małżeństw 1874-1936, zgonów 1874-1936
niem. Tiefhartmannsdorf

Amount of archival material

278

56

0

1.90

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.