Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszówku, pow.złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1875 - 1938
Standesamt Reichwaldau 1875 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 90 j.a.
inwentarz książkowy Yes 64 j. a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-63: akta zbiorcze dot. związków małżeńskich, 1875-1938; sygn. 64: sprawy dopisków w księgach metrykalnych, 1902-1936;
księgi stanu cywilnego: urodzeń 1880-1915, małżeństw 1880-1936, zgonów 1880-1929
niem. Reichwaldau

Amount of archival material

154

64

0

0.98

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.