Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Sędziszowej, pow.złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1938
Standesamt Röversdorf 1874 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes 59 j. a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 106 j.a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-5: zarządzenia, instrukcje, okólniki, 1874-1938; sygn. 6-9: sprawy urodzeń, 1876-1938; sygn. 10-62: związki małżeńskie, 1874-1938; sygn. 63-64: zgony, 1882-1938;
księgi stanu cywilnego: urodzeń 1874-1898, 1900-1912, małżeństw 1874-1935, zgonów 1874-1895, 1901-1926;
skorowidze małżeństw 1874-1926, skorowidz zgonów 1874-1927
niem. Röversdorf

Amount of archival material

165

59

0

1.36

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.