Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Starej Kraśnicy, pow.złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1938
Standesamt Alt Schönau 1897 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 104 j.a.
inwentarz książkowy Yes 67 j. a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-44: akta dot. małżeństw, 1897-1938; sygn. 45-46: sprawy urodzeń, 1908-1937; sygn. 47-52: zgony, 1900-1928; sygn. 53-55: zarządzenia, okólniki, 1897-1932;
księgi stanu cywilnego: urodzeń 1874-1887, 1889-1913, małżeństw 1874-1933, zgonów 1874-1933;
skorowidz zgonów 1874-1925
nie. Alt Schönau

Amount of archival material

171

67

0

1.78

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.