Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Świerzawie, pow. złotoryjski

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy
- brak danych - 1874 - 1936
Standesamt Schönau 1875 - 1931
1932 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy Yes 110 j.a.
inwentarz książkowy Yes 47 j. a.
1 października 1874 r. ustawą o świeckiej rejestracji stanu cywilnego powołano w państwie pruskim urzędy stanu cywilnego – Standesämter. Ustawa ta zniosła wymienione wyżej różne formy rejestracji ruchu naturalnego ludności, wprowadzając rejestrację jednolitą, powszechną i obowiązkową przez mianowanych przez władze administracyjne specjalnych urzędników stanu cywilnego. Obowiązująca od 1 I 1876 r. ustawa o cywilnej rejestracji stanu cywilnego w całej Rzeszy niemieckiej całkowicie oddzieliła rejestrację stanu cywilnego od spraw kościelnych. Urodzenia, małżeństwa i zgony wszystkich obywateli rejestrowano odtąd obowiązkowo, bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg, każdy w dwóch egzemplarzach. Wszystkich wpisów w księgach dokonywano w języku niemieckim. Księgi główne pozostawały w urzędach stanu cywilnego, ich duplikaty zabezpieczano w archiwach, najczęściej sądów. inwentarz: sygn. 1-30: sprawy małżeństw, 1875-1931; sygn. 31: urodzenia (rejestr alfabetyczny), 1900-1918; sygn. 32-35: zgony (rejestr, akta zbiorcze), 1900-1926
księgi stanu cywilnego: urodzeń 1874-1915, małżeństw 1875-1936, zgonów 1874-1935
skorowidz małżeństw 1874-1915, skorowidz zgonów 1874-1915
niem. Schönau

Amount of archival material

157

47

0

1.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.