Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Łęczu

Archiwum Państwowe w Malborku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą powołania rad narodowych i zarządów gmnnych była ustawa z dnia 11 września 1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Bezpośrednio tryb pracy jednostek regulowała ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z kwietnia 1950 roku.
Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Gminna rada narodowa posiadała Prezydium, które stanowiło organ nieprzewidziany w ustawodawstwie okresu międzywojennego, a także stałe komisje problemowe oraz inne komisje społeczne. Organem wykonawczym GRN był Zarząd Gminny. Ustawa z 20 marca 1950 r. o jednolitych organach władzy ludowej wprowadziła niewielkie zmiany w strukturze wewnętrznej GRN. Komisje problemowe GRN dalej funkcjonowały na tych samych zasadach, zlikwidowany został Zarząd Gminny, którego funkcję przejęło Prezydium GRN, które było jego organem wykonawczym. Przewodniczący Prezydium był jednocześnie przewodniczącym GRN.
W powiecie elbląskim działalność gminnych rad narodowych i zarządów gminnych rozpoczęła się już w 1945 roku. Obszar powiatu podzielono na 6 gmin : Elbląg, Jegłownik (Jodłowo), Łęcze, Milejewo (Jurandowo), Nowakowo, Pomorska Wieś (Bierutowo), Tolkmicko. W 1949 roku na skutek zmian administracyjnych powiatu , z powiatu malborskiego wyłączono trzy gminy i przyłączono do powiatu elbląskiego. Były to gminy: Gronowo, Zwierzno, Żurawiec.
1 - 2 Przepisy i zarzadzenia ogólne
3 - 10 Protokoły z posiedzeń sesji GRN
10 - 17, 19, 20 Komisje
18 Kontrole społeczne
21 - 27 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN
28 - 30 Sprawy osobowe pracowników, wykazy członków Rady
31 - 33 Protokoły z posiedzeń zespołu gminnego
34 - 36 Protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów
37 - 38 Sprawozdania i plany pracy
39 - 46 Sprawy rolne i osadnicze
47 Elektryfikacja wsi
48 Protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne
49 Wykazy nieruchomości
50 - 53 Wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne
54 - 60 Ewidencyjna ludności i gospodarstw rolnych
61 - 75 Budżet
76 -82 Sprawozdania
- brak danych -

Amount of archival material

80

80

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.