Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kotlin (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie
Gmina Kotlin 1830 - 1954
- brak danych - 1830 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 384 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 1 j.a.
Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r. Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe (nieopracowane).
1. Districtamt - sygn. 1 - 157, z lat 1827 - 1918 [1919 - 1941]; sprawy: urzędu stanu cywilnego, pracownicze, wyborów, zarządu gminnego, policji, wojskowe (rejestry poborowych), ubezpieczeń, dróg, spółek drenarskich, recesów, lasów i polowań, szkolne, podatków
2. Komisariat Obwodowy - sygn. 158 - 160; z lat [1908 - 1918] 1919 - 1927; sprawy wyboru sołtysów, miar i wag
3. Wójtostwo Obwodowe - sygn. 161 - 165; z lat 1929 - 1934; sprawy rolne, parcelacyjne, przewłaszczenia, dróg, mostów i rowów
4. Zarząd Gminny - sygn. 166 - 172; z lat [1933] 1934 - 1939
a. Dział Ogólno-Administracyjny - sygn. 166 - 168; z lat [1933] 1934 - 1939; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 169 - 172; z lat 1936 - 1939; budżety
5. Der Amtskommissar des Amtbezirks - sygn. 173 - 196; z lat [1937 - 1939] 1939 - 1945; korespondencja z landratem, sprawy ludności polskiej, przesiedleńcze, budżety, sprawy budowlane, cmentarzy, ubezpeczeń
6. Zarzad Gminny - sygn. 197 - 233; z lat 1945 - 1950
a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 197 - 207; z lat 1945 - 1950; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych
b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 208 - 224; z lat 1945 - 1950; budżety, roczne sprawozdania rachunkowe
c. Dział Gospodarki Gminnej - sygn. 225 - 231; z lat 1946 - 1949; sprawy rolne, spisy nieruchomości poniemieckich
d. Dział Administracyjno-Społeczny - sygn. 232 - 233; z lat [1941 - 1945] 1945 - 1948; głosowanie ludowe, sprawa wyroków śmierci wykonanych w 1942 r.
7. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 234 - 271; z lat 1950 - 1954
a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 234 - 258; z lat 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych, sprawy wyborów
b. Referat Finansowy - sygn. 259 - 263; z lat 1951 - 1953; budżety, dzinniki główna
c. Referat Socjalno - Kulturalny - sygn. 264 - 266; z lat 1950 - 1951,1953 - 1954; likwidacja analfabetyzmu, spraw świetlic
d. Referat Rolny - sygn. 267 - 271; z lat 1951 - 1954; spisy rolne
8. Księgi meldunkowe - sygn. 272 - 384; z lat 1830 - 1953
Baza danych IZA

Amount of archival material

385

384

0

6.68

6.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.